,

,

Τεκμηρίωση Εργασίας — Proof of Work


Ο σύνδεσμος ανάμεσα στον χρόνο και στην θερμότητα είναι βασικός: χωρίς την θερμότητα ο διαχωρισμός ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον είναι αδύνατος. Χωρίς τον διαχωρισμό ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ένα καθολικό, που διατηρεί την σειρά των πραγμάτων, είναι αδύνατο να διατηρηθεί. | Der Gigi

  •   8 min reads
Τεκμηρίωση Εργασίας — Proof of Work

Related Posts