,

,

Η Πραγματική Λύση για Αλλαγή Κλίμακας του Bitcoin


Η ανάγκη για μικρότερες συναλλαγές εξαφανίζεται καθώς η προτίμηση του χρόνου του καθενός μας μειώνεται και η ικανότητά μας ν’ αγαπήσουμε τον πλησίον μας αυξάνεται. | Knut Svanholm

  •   6 min reads
Η Πραγματική Λύση για Αλλαγή Κλίμακας του Bitcoin
artwork by @felixip

Related Posts