,

,

Αφέντες και Δούλοι του Χρήματος


Αγοράζοντας Bitcoin, συμμετέχετε σε μια παγκόσμια διαμαρτυρία κατά των κρατικά ελεγχόμενων νομισματικών πυραμίδων με έναν τρόπο που οι πολιτικοί δεν μπορούν να αγνοήσουν - αφού το χρήμα είναι το μόνο σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο η φωνή σας δεν μπορεί να φιμωθεί. | Robert Breedlove

  •   47 min reads
Αφέντες και Δούλοι του Χρήματος
art by @yeg0rpetrov

Related Posts