U Wordt Aan Het Eind Gefactureerd

Bitboxer deelt zijn mening over de blogpost van twee ECB-adviseurs getiteld "De verborgen kosten van Bitcoin voor de samenleving zijn enorm". Het afbreken van de valse verklaringen en beweringen van de ECB met feitelijke gegevens.

U Wordt Aan Het Eind Gefactureerd

Auteur: BitBoxer | Oorspronkelijke datum: 31/03/2022 | Vertaald door: Cyber Hornet | Medium (BitBoxer)

De oorspronkelijke blog post getiteld "Abgerechnet wird am schluss - Bitcoins verdeckte kosten für die gesellschaft sind enorm" (het is geregeld op het einde- Bitcoins verborgen kosten voor de samenleving zijn enorm) door Jürgen Schaaf & Ulrich Bindseil van de "Europese Centrale Bank" werd gepubliceerd op 23 maart 2022. Als reactie op die blogpost analyseert BitBoxer in dit artikel de blogpost van de "Adviseurs van de Centrale Bank" volgens zijn standpunt (een versie van deze analyse door Bitboxer werd oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd op Block-Height 729.858).

Definities gebruikt in dit artikel

 • Bitcoin: Het woord Bitcoin, beginnend met de hoofdletter 'B', wordt gebruikt om te verwijzen naar het netwerk.
 • bitcoin: Het woord bitcoin, beginnend met een kleine letter 'b', wordt gebruikt om te verwijzen naar de munt.
 • Mining: Dit verwijst naar het proces dat door Bitcoin wordt gebruikt om nieuwe transacties aan het grootboek toe te voegen.
 • Proof-of-Work: De proof-of-work verwijst naar de wiskundige berekeningen die door Bitcoin worden uitgevoerd, om consensus op het Bitcoin-netwerk mogelijk te maken.
 • Blokbeloning: De miners worden betaald met de blokbeloning om het netwerk te beveiligen. Tot het jaar 2140 bestaat de blokbeloning uit de nieuwe bitcoins die worden uitgedeeld en de transactiekosten van de transacties die in de blocl zijn opgenomen (kosten die door gebruikers worden betaald om hun transacties in de blokken op te nemen, en ze in het open grootboek op te nemen. Daarna worden de miners alleen nog betaald met de transactievergoedingen.
 • Hash: Een cryptografische hashfunctie is een alfanumerieke reeks van vaste lengte die willekeurig wordt gegenereerd uit invoer van variabele lengte. De SHA-256 hash wordt gebruikt in het Bitcoin-netwerk.
 • Nonce: De nonce is een variabele die wordt gebruikt om de hashwaarde in het doelgebied te vinden. De afkorting staat voor Number Once, d.w.z. een getal dat slechts één keer wordt gegenereerd.

De eerste indruk

Na het lezen van het blogartikel krijg ik het gevoel dat dit geen artikel is met een wetenschappelijke insteek geschreven door de twee gepromoveerden (i.e. de auteurs van het ECB blogartikel). Hier is een poging gedaan om de bitcoin-onbekende lezer te misleiden met behulp van propagandistische instrumenten van onder uit de lade om eventuele bestaande verwachtingen en aannames te ontkrachten. De beweringen in de blogpost zijn afkomstig van twijfelachtige wetenschappelijke bronnen en gebruiken of weerspiegelen bijna altijd pejoratieve ideeën en negatieve feiten over bitcoin. Zelfs als de aangehaalde bronnen een gedifferentieerd beeld schetsen van Bitcoin, is het beste positieve gevoel dat de auteurs laten zien een kleine kanttekening die zo neutraal mogelijk klinkt. Eerlijk gezegd beweert de ECB altijd dat ze met de euro begonnen is voor vrije concurrentie, en er dus niet bang voor hoeft te zijn. Maar als je de blog post leest, krijg je het gevoel dat de ECB er niet meer gerust op is, en dat de angst voor concurrentie uit elk kiertje kruipt.

Verder moet worden opgemerkt dat de twee auteurs geen of hooguit rudimentaire kennis hebben van Bitcoin. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het woord "Awards".

Sinds wanneer worden er "Awards" uitgereikt aan de miners? In het Bitcoin-netwerk krijgen de miners de blokbeloning. Deze bestaat uit de bloksubsidie (nieuw gedistribueerde bitcoins) en de transactiekosten van de deelnemers aan het netwerk.

Ongeëvenaarde verspilling van energie en vervuiling

De allereerste zin van de ECB-blogpost zet de toon: Bitcoin, de vervuiler, zonder enig precedent. Geweldige opening, maar wat vervolgens wordt geleverd is niets anders dan koud smakeloos brouwsel. Omdat de critici niets nieuws kunnen verzinnen, moet de oude vertrouwde vergelijking "Bitcoin gebruikt evenveel energie als land X", weer gebruikt worden. Welke landenkandidaten hebben we al gehad? - Nederland, Zwitserland en Argentinië komen snel in me op. Vanwege de actualiteit valt deze keer de eer te beurt aan Oekraïne. Welk inzicht levert zo'n relatieve vergelijking ons op? Laten we eens naar de gegevens kijken.

De twee auteurs van de blogpost vergelijken het elektriciteitsverbruik van Oekraïne met dat van het Bitcoin-netwerk. Welk resultaat krijg je als je het Bitcoin-netwerk, met zijn verbruik van 125 TWh, vergelijkt met de 124,5 TWh die Oekraïne verbruikt? Precies, helemaal geen. Dusm zonder enige rangorde, gewoon twee willekeurige getallen vergelijken.

Dus moeten er meer kengetallen vergeleken worden om te begrijpen waar die energie voor gebruikt wordt. Bitcoin gebruikt elektrische energie om het netwerk te beveiligen, inclusief de transactiegeschiedenis en het eigendom van de bitcoins die erin zitten. Dit komt momenteel overeen met de tegenwaarde van 824 miljard Amerikaanse dollar (geraadpleegd op 29 maart 2022). Oekraïne gebruikt elektrische energie en maakt er indirect gebruik van voor de productie van een deel van zijn bruto binnenlands product van 155,5 miljard US dollar voor 2021. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat Oekraïne ook andere energiebronnen, zoals olie en gas, gebruikt voor de productie van zijn bruto binnenlands product. Het is onmogelijk om precies uit te maken welke energiebron het grootste aandeel heeft in het bruto binnenlands product.

Zelfs als met deze aanvullende gegevens rekening wordt gehouden, kan worden vastgesteld dat de relatieve vergelijking van het elektriciteitsverbruik de kennis niet verder verbetert, maar veeleer manipulatief wordt gebruikt. Het maken van dergelijke relatieve vergelijkingen impliceert dat het ene elektriciteitsgebruik goed is en het andere slecht. Dit is echter een subjectieve beoordeling van een objectief feit, gebaseerd op persoonlijke versies van goed of slecht, die verder afhangt van het persoonlijke niveau van voordelen. Het heeft alleen zin als je het "gebruik van energie" vergelijkt met de "hoeveelheid energie die wereldwijd wordt geproduceerd". Zo kun je objectief de verhouding bepalen tussen gebruik en geproduceerde hoeveelheid. Als je dit doet, kom je echter al snel tot het besef dat Bitcoin ongeveer 0,14% van de wereldwijd geproduceerde energie gebruikt, met een gebruik van slechts 220 TWh. Als je de waarde van 125 TWh neemt die de twee auteurs geven en aanneemt dat de hoeveelheid wereldwijd geproduceerde energie gelijk is gebleven, dan verbruikt het Bitcoin-netwerk ongeveer 0,08%. Beide percentages zijn afrondingsfouten, gebaseerd op de totale hoeveelheid energie die wereldwijd wordt geproduceerd. De afbeelding hieronder laat echter nog een ander interessant gegeven zien: de hoeveelheid energie die verloren gaat door inefficiënties in het hele energiesysteem. Dat is ongeveer 32%, of anders gezegd, het energieverlies is 227 tot 400 keer groter dan de hoeveelheid energie die door het Bitcoin-netwerk wordt gebruikt. Dit roept de vraag op wie nu echt de energieverspiller en vervuiler is.

Bitcoins energiegebruik versus geproduceerde hoeveelheid

Verder moet worden begrepen dat de Bitcoin-mijnindustrie de meeste hernieuwbare energiebronnen gebruikt in vergelijking met hele landen (zoals te zien is in de grafische voorstelling hieronder).

Het gebruik van hernieuwbare energie door Bitcoin

Hieronder volgt een zuiver informatieve vergelijking van het energiegebruik van Bitcoin in vergelijking met andere industrieën. Zoals hierboven reeds beschreven, kan een dergelijke vergelijking worden gebruikt om een gevoel te krijgen over het gebruik van energie, aangezien elk van de hier getoonde industrieën zijn voordelen heeft voor de mensen en je ze niet tegen elkaar kunt uitspelen.

Het energieverbruik van Bitcoin vergeleken met andere industrieën

Nu zou men kunnen schrikken dat in de bovenstaande tekst twee verschillende energiegebruikswaarden voor het Bitcoin-netwerk werden genoemd, 125 TWh versus 220 TWh. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat de 125 TWh de energiegebruikswaarde was toen de Bitcoin-mijnwerkers van China het land uit waren. Op dat moment was maximaal 50% van de hash-snelheid van het Bitcoin-netwerk tijdelijk verloren gegaan.

Als u nu denkt dat u de energiegebruikswaarden zomaar naar de toekomst kunt extrapoleren, moet u bedenken dat instellingen als het World Economic Forum dat al eens geprobeerd hebben en zich tot op het bot voor gek hebben gezet. Wat is er gebeurd? In 2017 publiceerde het WEF een studie dat Bitcoin in 2020 meer energie zal gebruiken dan alle andere energieverbruikers wereldwijd samen in het jaar 2017. Een paar cijfers: het wereldwijde energiegebruik in 2017 was ongeveer 22.469 TWh, het gebruik van het Bitcoin netwerk in het jaar cumulatief in 2020 was ongeveer 195 TWh, en de voorspelling zat er met een factor van ongeveer 115 naast.

Netto elektriciteitsverbruik wereldwijd in 2017
Energieverbruik van Bitcoin in 2020

Hoe kon dit gebeuren? In het algemeen laat dit voorbeeld zien waar het toe leidt als je lineair denkt in een niet-lineair systeem. Specifiek voor dit geval waren de auteurs van de WEF-studie vergeten dat de efficiëntieverbeteringen in het energiegebruik van Bitcoin-mijnhardware exponentieel waren verbeterd. Van 2009 tot 2021 is de energie-efficiëntie van hardware met 40.000% verbeterd. Dit betekent dat je meer hashfuncties kunt berekenen met minder energie-input.

Verbeteringen van de energie-efficiëntie van Bitcoin-mijnhardware

Dan komt de e-waste knots en wie is de bron hiervoor - de heer Alex de Vries, die "geliefd" is bij Bitcoiners, met zijn Digiconomist website (een persoonlijke blog met meerdere namen zoals 'Dogeconomist', 'Digiconomist').

Bij het aanhalen van deze bron is het ook goed om erop te wijzen dat Alex de Vries een fulltime data-analist is die werkt voor en betaald wordt door De Nederlandsche Bank.

Een onderzoek van de Vrie, beweert dat een bitcoin transactie evenveel hardware gebruikt als twee smartphones. Deze bewering is een gerecyclede variant van zijn bewering dat één "Bitcoin-transactie evenveel energie gebruikt als X". Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik deze claim nader toelichten.

Waarom is de e-waste knots feitelijk onjuist? De heer de Vries gaat willekeurig uit van een afschrijvingstermijn van de hardware van 1,5 jaar en dat na deze periode de mining hardware wordt afgedankt. Deze bewering heeft niets te maken met de realiteit van de bitcoin mining industrie. De grote beursgenoteerde mijnbouwbedrijven in de VS gaan uit van een financiële afschrijving van de machine over 3 jaar, wat zij als zeer conservatief beschouwen. Deze afschrijvingsperiode is een veronderstelling - beursgenoteerde bedrijven zijn immers verplicht hun financiële berekeningen openbaar te maken. Financiële afschrijving heeft niets te maken met het feit dat de hardware aan het eind van die periode wordt afgedankt. Ongeveer 25% van de mijnbouwhardware bestaat nog steeds uit Bitmain S9-machines, die inmiddels 6 jaar oud zijn. Daarnaast is er een grote tweedehandsmarkt voor oudere machines die bijvoorbeeld nog thuis gebruikt kunnen worden. Als deze machines gerepareerd moeten worden, zullen ze gerepareerd worden. Zelfs als de mijnbouwmachines op een gegeven moment moeten worden afgedankt, kunnen bijna alle onderdelen worden hergebruikt. Deze bestaan voornamelijk uit aluminium, koperen kabels, plastic voor de ventilatoren en de hoofdprintplaten met de ASIC-processoren. Oudere mijnbouwapparatuur wordt na verloop van tijd minder rendabel wanneer de energieprijzen hoog zijn. Als deze machines echter worden gebruikt op plaatsen waar de energieprijs lager is, kunnen ze nog vele jaren blijven werken.

Levenscyclus van Bitcoin-mijnbouwhardware

De twee auteurs proberen dan de proof-of-work procedure te beschrijven. Jammer genoeg falen ze. De miners maken een blok van de transacties die in de mempool zitten. Dit pakket wordt gehasht, en dan wordt de hash van het laatste blok genomen (om de keten te maken) samen met een nonce. Uit dit pakket, dat bestaat uit de drie inputs, wordt opnieuw een hash berekend. Als het toeval met behulp van de wiskundige berekening werkt, vindt de miner een hash in het doelgebied. Als dat niet lukt, wordt alleen de nonce veranderd en begint het proces opnieuw. Als de miner na de beoogde 10 minuten de hash in het doelgebied heeft gevonden, wordt een pakket van de invoer en de uitvoer naar het netwerk gestuurd. De netwerkknooppunten valideren vervolgens dit pakket en pas dan ontvangt de miner de blokbeloning waarop hij recht heeft. Hiermee moet duidelijk zijn dat de creatie en validatie van een blok een zaak is van twee afzonderlijke partijen in het netwerk. Wiskundig toeval is nodig om praktisch het bekende probleem in de informatietechnologie van de "Byzantijnse generaals" op te lossen. Er is geen andere methode om ervoor te zorgen dat er elke 10 minuten een blok wordt aangemaakt in een gedecentraliseerd netwerk met een onbekend aantal miners op een gegeven moment.

Iedereen die er nu aan denkt om simpelweg meer mijnbouwhardware te kopen om veel bitcoins te krijgen die nog verdeeld moeten worden (via blokbeloningen) moet eens nadenken over de moeilijkheidsgraad van alle 2016 blokken. Dit zorgt ervoor dat de hooiberg automatisch groter en groter wordt naarmate meer mensen de naald erin proberen te vinden. Dit betekent dat zelfs als de prijs van bitcoin blijft stijgen in termen van fiat, het onmogelijk is om meer bitcoin te vinden. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Als je meer wilt weten over Bitcoin en waarom alleen het proof-of-work consensusmechanisme kan leiden tot een gedecentraliseerd, censuurbestendig netwerk, raad ik je het boek "Discovering Bitcoin" van Yan Pritzker aan.

Dan wordt er weer met de hamer van energieverspilling gezwaaid. In zuiver natuurkundige termen kan energie nooit worden verspild, alleen worden omgezet. De twee auteurs van het blogartikel moeten zich ook houden aan de realiteit van de thermodynamica. Of je een probleem hebt met energiegebruik - is en blijft een persoonlijk probleem.

Als je biologen vraagt wanneer een soort is geëvolueerd, is dat altijd uitsluitend geweest omdat die soort is geëvolueerd, en het vermogen heeft ontwikkeld om meer energie te benutten. Als mensen beginnen te dicteren aan andere mensen hoe energie wordt gebruikt of zelfs beperkt, beginnen wij als mensheid aan een pad dat leidt naar de duisternis.

De auteurs gaan volledig voorbij aan het feit dat energiebronnen ongelijk verdeeld zijn over de wereld en, helaas, vaak niet te vinden zijn in de nabijheid van grote menselijke nederzettingen. Zij gaan er ook aan voorbij dat elektriciteitsnetten en generatoren altijd ontworpen zijn voor maximaal gebruik, bijvoorbeeld op de warmste dag van het jaar - wanneer de meeste airconditioningsystemen draaien en maximale energie verbruiken. Dit betekent echter onvermijdelijk dat het energienetwerk gedurende de resterende 364 dagen niet op het maximale ontwerppunt werkt en dus inherent inefficiënt is. Nu kun je, net als de auteurs, je ogen sluiten voor deze inefficiëntie, of je kunt deze inefficiëntie gebruiken, bijvoorbeeld voor bitcoin-mijnbouw. Dit is een constante afnemer van overtollige energie die qua verbruik snel kan worden gevarieerd.

Een mooi voorbeeld is hoe het elektriciteitsnet van Texas dit jaar niet plat ging tijdens de winterstorm zoals het jaar ervoor. Wat is er gebeurd?

De verantwoordelijke autoriteiten in Texas hebben wijselijk ingezien dat Bitcoin-mijnbouw fungeert als een load balancer in het elektriciteitsnet, waardoor een groter aanbod van elektriciteit wordt gegenereerd. Vorig jaar konden de elektriciteitscentrales, die als reserve waren opgezet, niet snel genoeg opstarten om de inzakkende opwekking en de sterke stijging van de vraag te compenseren. Het resultaat was verwoestend: het elektriciteitsnet stortte in en er gingen mensenlevens verloren. Dit jaar had Texas een buffer in de stroomopwekking die veel groter was dan de vraag. De delta werd uitgekocht door de exploitanten van de mijncentrales. Toen de winterstorm kwam, werden de mijninstallaties tijdelijk en snel stilgelegd. Daardoor konden de piek in de vraag en de terugval van sommige producenten worden opgevangen. Het resultaat spreekt voor zich.

Nu kan men ook andere industriële installaties stilleggen om het instorten van het elektriciteitsnet in zo'n geval te stoppen. Hier zijn een paar cijfers die de mogelijkheden laten zien zonder de productie te verstoren:

 • Een staalfabriek kan 96% van haar belasting gedurende maximaal 2 uur uitschakelen.
 • Een cementcentrale kan maximaal 3 uur lang 70% van haar belasting uitschakelen.
 • Bitcoin mining rigs kunnen 97% van hun belasting voor onbepaalde tijd uitschakelen.

Men moet ook rekening houden met de kapitaalinvestering en het verbruik van schaarse hulpbronnen om andere overtollige energieafnemers, zoals aluminiumsmelterijen, te vestigen en te verplaatsen. Dit laatste kan gebeuren als er andere kopers op de markt komen die bereid zijn meer te betalen voor de bestaande elektriciteit.

Vraagrespons voor verschillende sectoren van de industrie

De enige wens die de auteurs in deze paragraaf hebben, is dat het gebruik van energie nog meer wordt belast. Dat is op zijn zachtst gezegd onmenselijk.

Waar de twee auteurs helemaal niet op ingaan, is dat Bitcoin-mining de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen kan bevorderen. Het is een feit dat de wind niet op zijn sterkst is wanneer het energiegebruik het hoogst is. Er moet dus overcapaciteit worden opgebouwd. De hoeveelheid elektriciteit die niet door andere verbruikers wordt gekocht, kan zeer flexibel worden opgekocht door Bitcoin-mijnwerkers. Zo kan de overcapaciteit winstgevend worden geëxploiteerd, zonder hoge kosten voor de andere verbruikers.

Nu zou je kunnen tegenwerpen dat je de overtollige energie zou kunnen gebruiken om "groene" waterstof te produceren. Hier zou men zich op de hoogte moeten stellen van de inefficiënte elektrolyzers die nodig zijn om de "groene" waterstof te produceren. Bovendien moet de vraag worden beantwoord wie bereid is de premie te betalen voor producten die van "groene" waterstof zijn gemaakt. Deze producten kunnen goedkoper worden vervaardigd in de buurt van Zweedse waterkrachtcentrales omdat daar een constant overschot aan energie is. Om het in goede banen te leiden zouden er overheidssubsidies voor deze producten kunnen worden verleend of zouden er intra-Europese douanebarrières moeten worden ingevoerd.

Iedereen zou zich moeten afvragen hoe de producenten van windenergie economisch kunnen overleven als de vraag naar windenergie niet in overeenstemming kan worden gebracht met de marktvraag. Hier is een voorbeeld uit West Texas, een minder dichtbevolkt maar winderig gebied. Voor elk uur dat tegen 100 dollar per MWh werd verkocht, waren er 7 uren tegen 0 dollar per MWh. Als er geen mobiele koper is voor deze energie op de markt, betekent dit:

 • ofwel gaat de exploitant failliet,
 • er worden minder centrales gebouwd,
 • of de eindklant wordt gedwongen dit direct of indirect te subsidiëren.

Als u meer wilt weten over het probleem dat de vraag naar transmissie en follow-up geen gelijke tred heeft gehouden met de expansie van de opwekking van wind- en zonne-energie in het afgelopen decennium, raad ik u deze Twitter thread aan.

West Texas Energieprijsverdeling

De twee auteurs wijzen er vervolgens op dat de Zweedse financiële toezichthouders Bitcoin-mining willen verbieden, omdat de klimaatdoelstellingen niet zonder een dergelijk verbod zouden kunnen worden bereikt.

De twee auteurs verzwijgen echter angstvallig dat het door de Zweedse staat gecontroleerde bedrijf Vattenfall als reactie op deze uitspraak twee dagen later de uitspraken van deze autoriteit heeft tegengesproken en de volgende punten naar voren heeft gebracht :

 • Dat mijnbouw een uitstekende "buffer" is in de energieproduktie, zeer nuttig voor een beheersbare belasting en een manier om overtollige energie te gelde te maken die anders verloren zou gaan.
 • Dat het elektriciteitsnet daardoor wordt versterkt en niet verzwakt.
 • Dat als de Zweedse financiële toezichthouder en het milieubeschermingsagentschap bezorgd zouden zijn over het milieu, het een verkeerde beslissing zou zijn om crypto mijnbouw te verbieden hier (in Zweden) waar er - veel groene energie is.
 • Dat als landen met goede toegang en goede infrastructuur voor het winnen van fossielvrije energie het delven zouden verbieden, wat de migratie naar landen met zich mee zou brengen waar het risico bestaat dat het delven met fossiele energie en dus met meer CO₂-uitstoot zou plaatsvinden. Een verbod in Zweden zou de natuur meer kwaad dan goed doen.

Hoe is deze communicatieramp tot stand gekomen? Blijkbaar was de verklaring van de regelgevers gebaseerd op een paar Google-zoekopdrachten. Dit onwetenschappelijk werk van de Zweedse autoriteiten vormt nu de basis voor mogelijke regelgeving in Europa.

Iedereen kan zijn eigen gedachten hebben over de onzorgvuldigheid die de beleidsmakers in Europa aan de dag hebben gelegd.

In dit hoofdstuk moet men de twee auteurs van het blogartikel lof toezwaaien voor het omzeilen van een klif die al heel wat critici te grabbel heeft gegooid. Zij haalden niet de studie van Mora et. al. uit 2018 aan, die stelt dat de uitstoot van Bitcoin er alleen al voor zal zorgen dat de mondiale temperatuur boven de 2°C zal stijgen. Allereerst: Bitcoin zelf veroorzaakt geen uitstoot. Die worden veroorzaakt wanneer de energie wordt opgewekt. Ten tweede: als je de bovenste paragrafen in dit hoofdstuk goed hebt gelezen, dan zou er grote twijfel moeten bestaan over hoe Bitcoin hiertoe in staat zou zijn. Wat erg interessant is aan het onderzoek van Mora et. al, het gebruikt als referentie naast andere bronnen, een onderzoek van de Vries, A. Joule 2, 801-805 (2018) en de Bitcoin Energy Usage Index van de website Digiconomist, uitgebracht in 2017.

Om de uitspraak in de Mora et. al, dat de "Bitcoin-emissies er alleen al voor zullen zorgen dat de temperatuur boven de 2 °C zal stijgen" te bevestigen, ad absurdum te leiden, volgt hier een vergelijking met de totale wereldwijde CO₂-uitstoot.

De totale wereldwijde CO₂-uitstoot was 36,4 miljard ton in 2021, dat is 36.400 megaton.

De energieproductie van het Bitcoin-netwerk heeft de volgende koolstofvoetafdruk:

 • Digiconomist, voorspelt ongeveer 114 megaton CO₂ of 0,3% van de totale wereldwijde uitstoot.
 • Coin-Shares, voorspelt ongeveer 41 megaton CO₂ of 0,1% op basis van de totale uitstoot.

Hoe kan iets dat een afrondingsfout is in de totale wereldwijde CO₂-uitstoot, zo'n grote invloed hebben op de temperatuur als in de studie van Mora et. al wordt beweerd?

Een mogelijke verklaring is dat deze studie niet door Camilo Mora zelf is geschreven, maar door "studenten aan de Universiteit van Hawaii in Manoa." Als u meer wilt weten over deze sleaze comedy, raad ik u deze podcast aflevering aan.

Het proefschrift van Mora et. al en de door de Vries (2018) aangehaalde studie is het proefschrift waarin het energiegebruik van het Bitcoin-netwerk is uitgedrukt in "elektriciteitsverbruik per transactie" en op die manier is geformuleerd. Hier volgt een citaat uit de conclusie.

Aangezien het Bitcoin-netwerk slechts 200.000 transacties per dag verwerkt, betekent dit dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per transactie minstens 300 kWh bedraagt en tegen eind 2018 zou kunnen oplopen tot meer dan 900 kWh per transactie.

Drie opmerkingen over deze verklaring:

 • Ten eerste, het bitcoin netwerk gebruikt energie om het netwerk te beveiligen tegen aanvallen, inclusief transactie geschiedenis en bitcoin eigendom. Met dit feit alleen al is de bewering van "elektriciteitsverbruik per transactie" wetenschappelijk niet houdbaar.
 • Ten tweede heeft het Bitcoin-netwerk nu zogenaamde Layer 2-toepassingen, zoals het Lightning-netwerk. Dit netwerk is theoretisch in staat om tot 40 miljoen transacties per seconde uit te voeren zonder dat dit invloed heeft op het energieverbruik van de Bitcoin-basislaag.
 • Ten derde heeft de heer de Vries later in een interview de volgende verklaring afgelegd:
Natuurlijk ben ik het ermee eens dat het onjuist is te zeggen dat meer transacties automatisch meer energieverbruik betekenen.

Bij een vergelijking van de Bitcoin Energy Index van de websites Digiconomist en de Cambridge Centers for Alternative Finance (CCAF), kunnen bovendien de volgende opmerkingen worden gemaakt:

 • Eind 2017 rapporteerde Digiconomist een energieverbruik van ongeveer 37 TWh en CCAF van ongeveer 40 TWh. Hieruit volgt dat CCAF op dit moment een 7,5% hogere waarde voor het energiegebruik rapporteerde.
 • Medio november 2018 rapporteerde Digiconomist een energiegebruik van ongeveer 73 TWh, dat is gedaald tot ongeveer 43 TWh medio december. Ter vergelijking: CCAF liet een energiegebruik zien van 52 TWh, dat vervolgens daalde naar 37 TWh. Voor deze periode rapporteert Digiconomist ongeveer 29% hogere verbruikswaarden voor medio november en ongeveer 14% voor december. De twee tijdstippen werden gekozen omdat de Bitcoin-markt toen overschakelde van een bull- naar een bear-markt. Hierdoor werd mijnbouw voor sommige exploitanten onrendabel, wat leidde tot een daling van de hash rate en uiteindelijk van het energieverbruik.

Hieruit kan worden afgeleid dat het altijd raadzaam is om verschillende bronnen over het energieverbruik te raadplegen, vooral voor een onderzoek met zo'n gewaagde stelling als die van Mora et. al.

Bitcoin-Energieverbruik, Digiconomist
Bitcoin-energieverbruik, CCAF

Deze twee grafieken onthullen echter nog een ander zeer interessant feit. In de periode van mei tot december 2021 rapporteerde Digiconomist een constante stijging van het gebruik van 81 TWh tot 201 TWh, maar in dezelfde periode heeft CCAF een aanzienlijke daling van het energieverbruik gezien. Deze periode werd gekozen omdat de Bitcoin-mijnwerkers in deze periode uit de Volksrepubliek China werden geweerd. Als gevolg daarvan daalde de hash rate maximaal met ongeveer 50%. Vanaf eind 2018 zou dit moeten wijzen op een overeenkomstige inzinking van het energieverbruik. Waarom vermeldt Digiconomist dit niet? De website Digiconomist publiceert de volgende verklaring:

Natuurlijk heeft zo'n sterke daling van het aantal actieve apparaten ook gevolgen voor het energieverbruik van het netwerk. Helaas kan men nooit precies zeggen met hoeveel. Een daling van 50% in rekenkracht betekent niet noodzakelijk een daling van 50% in energieverbruik.
Elke aanpassing zou willekeurig zijn, gezien de moeilijkheden die tot dusver zijn ondervonden bij het bepalen van de meest waarschijnlijke effecten op het energieverbruik. Om deze reden zijn er geen aanpassingen gemaakt om het onmiddellijke effect van het verbod weer te geven.

Nu moet men zich afvragen waarom de CCAF erin slaagt het fysiek vereiste feit in kaart te brengen dat een verlaging van de hash rate gepaard gaat met een verlaging van het energieverbruik van Bitcoin en Digiconomist niet? En bovendien, waarom heeft Digiconomist dit eind 2018 gedaan? Meer achtergrond over deze kwestie is daarom hier te vinden.

Het gevaar van herverdeling van onder naar boven

Nu schrijven de auteurs dat er een consensus is dat bitcoin zich niet heeft gevestigd als een valuta. Men moet bedenken dat twee gepromoveerde economen hier schrijven en dat zij het verschil tussen geld en valuta niet lijken te kennen. Als ze dat wel wisten, hadden ze ingezien hoe onzinnig hun bewering is. Bitcoin is geld en geen valuta.

Een munteenheid wordt uitgegeven door een staat, het gebruik ervan wordt afgedwongen door de staat via verschillende monopolies en is daarom wettig betaalmiddel. Geld is een vorm van valuta die op grote schaal door de markt wordt geaccepteerd en zeer liquide is. Geld kan een munteenheid zijn, maar hoeft dat niet te zijn.

Om te zien hoe bitcoin zich verhoudt tot andere betaalmiddelen, moet je het vergelijken met anderen op basis van verschillende kenmerken.

Een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld is Fidelity en zij publiceerden een tijdje geleden een studie genaamd "Bitcoin First", waaruit ik de volgende grafiek heb gehaald. Zoals het er nu uitziet, is bitcoin de duidelijke winnaar ten opzichte van fiatvaluta's wat monetaire eigenschappen betreft. Het is zeer verrassend hoe de twee auteurs tot hun conclusie zijn gekomen.

Bitcoin, goud en fiatvaluta's vergelijken op verschillende eigenschappen

Nu kan men aanvoeren dat bitcoin volatiel is. Het is de moeite waard om hier te onthouden dat bitcoin zich ontwikkelt als geld en dat het verschillende stadia moet doorlopen voordat het een algemeen ruilmiddel en een rekeneenheid wordt. Vijay Boyapati schetst in zijn artikel 'The bullish case for bitcoin' vier stadia. Een goed dat zich tot geld zal ontwikkelen, moet deze stadia doorlopen:

 1. verzamelbaar;
 2. opslag van waarde;
 3. ruilmiddel;
 4. rekeneenheid.

Bitcoin staat op het punt de tweede fase van deze ontwikkeling te doorlopen. Naarmate de bitcoin zich ontwikkelt, zal zijn volatiliteit afnemen, maar ook zijn waarde gemeten in fiat stijgen.

Een mogelijke verklaring waarom zoveel mensen moeite hebben met bitcoin is dat bitcoin zich ontwikkelt tot volwaardig geld binnen één, of maximaal twee menselijke generaties. Ter vergelijking: goud had daar zo'n 5000 jaar voor nodig.

In de 13-jarige geschiedenis van het Bitcoin-netwerk is steeds gebleken dat gemeten in fiat over een periode van maximaal 4 jaar, men nog nooit verlies heeft geleden. Aangezien het netwerkeffect van jaar tot jaar voortdurend toeneemt, mag worden aangenomen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Wat eens te meer opvalt, is dat Bitcoin slecht wordt voorgesteld en er met geen woord wordt gerept over de zwakke punten van de kant van het fiat-systeem in de vergelijking. We mogen echter niet vergeten dat de euro sinds zijn invoering gestaag aan koopkracht heeft ingeboet. Hij heeft sinds het begin 32% van zijn koopkracht verloren. Als je kijkt naar de Amerikaanse dollar, dan is 100 dollar uit 1913 vandaag nog maar 3,87 dollar waard. Dat is een verlies van 96,13% van zijn koopkracht.

Verlies aan koopkracht van de Amerikaanse dollar van 1913 tot 2019

Zou het kunnen dat de twee auteurs wanhopig proberen de aandacht af te leiden van de overduidelijke zwakheden van het fiat geldsysteem?

Nu komt het speculatieve argument. Bitcoin is slechts een speculatieve investering en de zeepbel zal snel barsten. Het Bitcoin-netwerk bestaat nu 13 jaar, zonder CEO en zonder marketingafdeling die mooie kleurrijke brochures uitbrengt. Vergeleken met de euro zelf, die pas 22 jaar bestaat. Toch is de euro gegroeid van nul euro naar een marktwaarde van ongeveer 741 miljard euro en de zeepbel wil maar niet barsten, hoe graag de twee auteurs dat ook zouden willen. Hier rijst de vraag waarom.

Dit komt door het netwerkeffect: naarmate meer mensen ervoor kiezen vrijwillig Bitcoin te gebruiken, wordt het netwerk sterker en daarmee aantrekkelijker voor andere mensen om het in de toekomst misschien ook vrijwillig te gaan gebruiken.

Dit effect is vergelijkbaar met de groei van het internet, e-mail en diverse messenger services. Nu kan men het argument aanvoeren dat er gewoon nog een betere Bitcoin wordt ontwikkeld. Bitcoin is open-source software en kan door iedereen die dat wil worden gekopieerd en aangepast. Nu de tip voor degenen die het toch willen proberen, verschillende mensen hebben dat ook gedacht en meer dan 60 projecten zijn allemaal min of meer mislukt. Wat niet gekopieerd kan worden zijn de gebruikers van het netwerk. Een Bitcoin-gebruiker zal alleen een ander betaalnetwerk gebruiken als het minstens 10 keer beter is in de optelsom van de afzonderlijke eigenschappen. Herinnert u zich bijvoorbeeld de laatste keer dat u volledig overstapte op een andere messenger service.

Als u de adoptiecijfers van het internet en het Bitcoin-netwerk vergelijkt, ziet u dat ze gelijk opgaan. Dit is heel duidelijk te zien in de volgende grafiek uit het onderzoekstijdschrift "Concept" van Deutsche Bank. Deze is te vinden op pagina 60 van dit tijdschrift.

Vergelijking tussen het internet en de adoptiegraad van Bitcoin

De volgende grafiek geeft een goed overzicht van de adoptiegraad van Bitcoin; 32,7 miljoen mensen wereldwijd maken momenteel gebruik van het Bitcoin-netwerk.

Tijdlijn van bitcoin prijs en adoptie.

Als u denkt dat u de boot gemist hebt, kan ik u geruststellen: dat is niet zo. De adoptie van het Bitcoin-netwerk is nog maar net begonnen, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Deze is afkomstig uit Davethewave's artikel "Mass Adoption, and the S Curve". Een tweede zeer leesbaar artikel dat ik u kan aanbevelen is "Speculative Bitcoin Adoption/Price Theory" van Michael B. Casey.

Vergelijking van de adoptie van verschillende technologieën met Bitcoin

De twee auteurs komen vervolgens met het argument dat de sociale cohesie blijvend zou worden verstoord. De redenering is dat mensen die zich later bij het netwerk aansloten verliezen leden. Zoals hierboven besproken, duurde het maximaal 4 jaar in termen van het hebben van bitcoin, om zelfs maar enig verlies in termen van fiat te overwegen.

Nu rijst de vraag, wat heeft ernstiger gevolgen voor de blijvende verstoring van de sociale cohesie? Dat mensen zich vrijwillig aansluiten bij een ander geldnetwerk dat niet onder controle staat van de centrale bank? Of de onverantwoorde expansie van de geldhoeveelheid in het bankwezen, die vervolgens zijn sociaal destructieve effecten laat zien in het Cantillon-effect, de overexploitatie van hulpbronnen, de inflatie van activaprijzen en het verlies van koopkracht van de nationale munt?

Voor mij heeft het geleidelijke en gestage verlies van koopkracht het meest corrosieve en blijvende effect op de sociale samenhang. Het drijft mensen die aan de onderkant van onze samenleving leven immers steeds meer in de hoek van de existentiële nood en maakt het leven en de deelname aan de samenleving steeds moeilijker.

De devaluatie van de koopkracht is het eigenlijke koude monster dat de staat ondersteunt en mensen heimelijk, kil en duurzaam berooft.

Hoe is de verdeling van de rijkdom in de loop der tijden veranderd? Aan de ene kant is er het fiat-systeem dat ontstond nadat de goudkoppeling in 1971 werd opgeheven. Aan de andere kant is er het Bitcoin-netwerk, dat sinds 2008 bestaat. Wat je heel goed kunt zien in de twee grafieken hieronder is dat in het door de staat gesteunde fiatsysteem de 0,1% van de rijkste mensen steeds rijker wordt. In het Bitcoin-netwerk neemt het aandeel van adressen met veel bitcoins, de zogenaamde whales, echter voortdurend en gestaag af.

Verdeling van het vermogen van de Amerikaanse huishoudens
Verdeling van bitcoins in het bitcoin-netwerk

Het volgende overzicht toont de naamgeving van adressen in het Bitcoin-ecosysteem.

Benaming van de verschillende klassen in het Bitcoin-netwerk

Hier is een soortgelijk overzicht, maar dit toont de procentuele verdeling van adresgroottes in het Bitcoin-ecosysteem.

Procentuele verdeling van de verschillende klassen in het Bitcoin-netwerk

Als je kijkt naar de verdeling van rijkdom over delen van de bevolking in een door goud gedekt en een niet door goud gedekt systeem van overheidsvaluta dat bekend staat als de fiat-standaard, is het gemakkelijk te zien waar het probleem ligt. De expansie van de geldhoeveelheid in de fiat-standaard zonder dat het papiergeld door goud wordt gedekt, plus het Cantillon-effect zorgen voor een welvaartsoverdracht van beneden naar boven. Dit wordt gecreëerd en ondersteund door staatsinstellingen zoals de centrale bank en het ondergeschikte banksysteem.

Inkomensverdeling in de Verenigde Staten

Nu rijst de volgende vraag. Kunnen we de rijkere mensen de schuld geven van de ongelijke verdeling van de rijkdom? Ik denk van niet, er waren, zijn en zullen altijd verschillen zijn in de samenleving. Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt, was vóór de afschaffing van de goudstandaard de groei van de rijkdom onder de bevolking zodanig verdeeld dat de armere bevolkingsgroepen hun rijkdom procentueel sterker konden vergroten dan de rijkere bevolkingsgroepen. Naar mijn mening is de onevenredige toename van de rijkdom van de rijkere mensen in de fiatstandaard een symptoom, niet de oorzaak. Die moet gezocht worden in het onderliggende financiële systeem. Een mogelijke kandidaat hiervoor is de expansie van de geldhoeveelheid. Nu moet de volgende vraag worden gesteld: Hoe wordt de expansie van de geldhoeveelheid gewaarborgd?

Een mogelijke verklaring is dat rijkere mensen aandelen, onroerend goed en bedrijven bezitten. Deze goederen hebben één ding gemeen: ze zijn zeldzaam. Dit betekent dat ze niet gemakkelijk, willekeurig en tegen lage kosten kunnen worden gereproduceerd. Naarmate de beschikbare geldhoeveelheid op de markt toeneemt en men vervolgens deze schaarse goederen tegenkomt, zal de prijs die men voor deze schaarse goederen moet betalen, stijgen. Hier volgen een paar plaatjes die dit illustreren, aan de hand van het voorbeeld van de VS.

Verdeling van rijkdom in de Verenigde Staten
Samenstelling activa
Verdeling van de rijkdom tussen 1990 en 2020

Nu rijst onvermijdelijk de volgende vraag. Kan een aandeelhouder waarde toevoegen wanneer een voortdurend groeiende geldhoeveelheid dit schaarse goed ontmoet? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de S&P 500 aandelenindex gemeten in US dollar geldhoeveelheid M2 sinds 1997, dan moet je tot de volgende conclusie komen. Aandeelhouders konden, als ze op het juiste moment kochten, hun vermogen vergroten, anderen konden het behouden, en weer anderen leden verlies.

S&P 500 gemeten in US dollar M2 geldhoeveelheid

Als u de bovenste grafiek met de onderstaande vergelijkt, ziet u een schijn die ons de illusie geeft van iets dat niet bestaat, namelijk de toename van de welvaart voor de aandeelhouders. De grafiek hieronder toont dezelfde S&P 500 aandelenindex, maar deze keer gemeten in Amerikaanse dollars. Wat hier te zien is, is dat het niet uitmaakt op welk moment in deze lange periode u uw geld belegde, u kon altijd profiteren van een koersstijging.

S&P 500 gemeten in US dollar

Men zou kunnen denken dat men liever op goud of onroerend goed had gewed, maar ook hier zijn de curven voor deze activaklassen, gemeten in termen van de M2-geldhoeveelheid, vrijwel vlak, zo niet licht negatief. Wat interessant is om te zien, is dat alleen bitcoin in staat is geweest om waarde toe te voegen, gemeten aan de hand van de uitbreiding van de geldhoeveelheid. Waarom? Het betere, hardere, zeldzamere geld zal zegevieren, ook al willen de "mainstream" economen dat niet toegeven.

Diverse activaklassen gemeten in geldhoeveelheid M2 US dollar

De bovenstaande grafieken hebben betrekking op de periode van 1997 tot vandaag, hoe was het vroeger? De volgende grafieken tonen de ontwikkeling van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt, gemeten in M2 geldhoeveelheid, van 1971 tot 2022.

In januari 1971 was de verhouding tussen die twee 1,38. In februari 2022 is deze verhouding gestegen tot 2,03. Dit betekent dat de marktwaarde van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt is gestegen met een snelheid van 0,012 per jaar. Over de gehele periode van 51 jaar is de verhouding gestegen van 0,65.

Wat gebeurde er in 1971? De Amerikaanse president Richard Nixon had de goudsteun van de Amerikaanse dollar tijdelijk opgeheven.

Marktwaarde van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt gemeten in M2 geldhoeveelheid, januari 1971
Marktwaarde van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt gemeten in M2 geldhoeveelheid, februari 2022

Zoals uit de twee bovenstaande grafieken blijkt, was de Amerikaanse aandelenmarkt na het uiteenspatten van de "dot-com bubble" niet in staat enige toegevoegde waarde te registreren ten opzichte van de geldhoeveelheid M2. Hoe kon dit gebeuren? Dit is waar kwantitatieve versoepeling in het monetaire beleid om de hoek komt kijken. Dit is niets meer dan een eufemisme voor een onconventionele vorm van verruiming van de geldhoeveelheid door de centrale bank, of kortweg verruiming van de geldhoeveelheid.

S&P 500 en belangrijkste centrale bank activa, inclusief kwantitatieve versoepeling

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de tegen lage kosten nieuw gecreëerde monetaire eenheden door het systeem sijpelen en op een gegeven moment in de economische cyclus terechtkomen. Als men echter de geldhoeveelheid M2 en de omloopsnelheid van de Amerikaanse dollar vergelijkt, ziet men dat dit niet het geval is. Het nieuw gecreëerde geld gaat rechtstreeks naar investeringen zoals aandelen, onroerend goed, goud enzovoort.

US dollar, M2 geldhoeveelheid en snelheid van M2 geldhoeveelheid

Aangezien er in dit artikel al zoveel is geschreven over de geldhoeveelheid M2 en de groei ervan, volgen hier enkele details.

De geldhoeveelheid M2 voor de Amerikaanse dollar heeft de volgende waarden:

 • in januari 1971 was het 632,9 miljard (US: biljoen) US dollar;
 • in januari 1997 was zij 3.834,6 miljard (US: biljoen) US dollar;
 • in januari 2022 bedroeg zij 21.728,8 miljard (VS: biljoen) US-dollar.

Hieruit volgt dat deze geldhoeveelheid over de periode van 51 jaar, inclusief de laatste 25 jaar, een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 7,2% heeft gehad.

Ter vergelijking, het bruto binnenlands product van de VS van 1997 tot 2022 heeft de volgende waarden:

 • In 1997 was het 8.577,55 miljard dollar;
 • In 2021 was het 24.796,08 miljard dollar.

Dit komt neer op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 4,3% van het bruto binnenlands product van de VS in de afgelopen 25 jaar.

Wat is de situatie in de eurozone? De geldhoeveelheid M2 in de eurozone heeft de volgende waarden:

 • In 2009 bedroeg zij 8.208,8 miljard euro;
 • Eind 2021 bedroeg zij 14.692,6 miljard euro.

Daaruit volgt dat deze geldhoeveelheid over een periode van 12 jaar een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 5% heeft gekend.

Ter vergelijking: het bruto binnenlands product in de eurozone heeft de volgende waarden:

 • In 2009 was het 9,27 biljoen euro;
 • In 2021 was het 12,26 biljoen euro.

Dit resulteert in een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 2,4% van het bruto binnenlands product in de eurozone over de laatste 12 jaar.

Nu de laatste vraag voor dit hoofdstuk. Welk systeem is eerlijker op de lange termijn?

Laat iedereen zijn mening vormen op basis van de argumenten die in dit hoofdstuk naar voren zijn gebracht.

Sinds het ontstaan van het fiatsysteem is de geldhoeveelheid M2 sneller gegroeid dan het bruto binnenlands product en zorgt ervoor dat er inflatie is van activaprijzen. Zoals eerder in het hoofdstuk vermeld, kunnen degenen die schaarse goederen zoals aandelen, onroerend goed en goud bezitten de groei van de geldhoeveelheid mogelijk compenseren en het past in de illusie dat de rijkere mensen hun rijkdom sneller kunnen vergroten.

Voor mij is het duidelijk dat het bitcoin netwerk zich in de goede richting ontwikkelt, en hoe worden bitcoins verdeeld binnen het netwerk. Wat ook natuurkundig logisch is, distributie vindt altijd plaats in een gesloten systeem. Accumulatie kan alleen gebeuren als je energie levert, of je wisselt je fiat in voor bitcoins. Je kunt ook werk doen dat gevraagd wordt door een vrije markt en beloond worden in bitcoin. Een andere optie is om een bitcoin miner te worden. Als u niets produceert waar vraag naar is, dan kunt u uw bitcoins alleen sparen of verbruiken. Maar als je spaart, moet je wel je brood verdienen uit andere bronnen, anders zul je onvermijdelijk verhongeren.

Ik wil het hoofdstuk echter niet afsluiten zonder de twee auteurs te bedanken voor het niet aanvoeren van het "tulpenmanie" argument. Voor wie wil weten waarom de "tulpenmanie" - die altijd door sceptici van bitcoin wordt gebruikt - in werkelijkheid nooit heeft bestaan, raad ik het prachtige artikel van Lorraine Boissoneault "There Never Was a Real Tulip Fever" in Smithsonian Magazine aan.

Financiering van criminele activiteiten, terroristische organisaties en schurkenstaten

In dit hoofdstuk van de blogpost stellen de twee auteurs dat het Bitcoin-netwerk het favoriete vehikel is geworden van criminele activiteiten om geld wit te wassen of voor andere illegale activiteiten. Als u iets meer kennis had van het Bitcoin-netwerk, zou u beseffen dat deze bewering onzin is. Het Bitcoin-netwerk werkt pseudoniem. Dit betekent dat wanneer de adressen worden aangemaakt, de eigenaars niet bekend zijn. Alle transacties tussen deze adressen worden echter opgeslagen in het grootboek van het Bitcoin-netwerk (een openbaar overzicht van alle transacties) dat iedereen kan zien zolang het Bitcoin-netwerk operationeel is. Ter vergelijking, het "geld" in het fiat-systeem werkt anoniem, wat betekent dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is om te begrijpen hoe en waar het geld stroomt. Op basis van deze eenvoudige vergelijking, zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn.

Ik schreef hierboven dat de adreshouders niet bekend zijn, maar dat is slechts de halve waarheid. Het adres wordt anoniem gegenereerd, maar zodra dit adres in contact komt met de buitenwereld, d.w.z. het Fiat-systeem, kan het via de KYC-richtlijnen ("Know Your Customer") in verband worden gebracht met echte namen. Door deze verbinding is er op lange termijn jacht gemaakt op bijna iedereen die geestelijk zo slim was om het Bitcoin-netwerk te gebruiken voor hun illegale activiteiten.

Een bron om erachter te komen hoe groot het aandeel illegale Bitcoin-transacties is, is via het bedrijf 'Chainalysis', dat zeer impopulair is onder Bitcoiners. In hun laatste "Crypto Crime" rapport benadrukken ze dat in het hele crypto ecosysteem, 14 miljard US dollar afkomstig was van illegale activiteiten in 2021, een percentage dat 0,15% is van het totale transactievolume. Aangezien Bitcoin deel uitmaakt van het ecosysteem, moeten deze waarden nog worden geschaald en laten zien welk percentage van die 0,15% Bitcoin is. Tot slot kan de dominantiegrafiek van Bitcoin worden gebruikt om een betekenisvolle uitspraak te doen. Het aandeel van Bitcoin schommelt rond de 40%, een daling ten opzichte van de 70% in 2021. Als gevolg hiervan wordt aangenomen dat absoluut $5,6 miljard (in termen van 40% dominantie) tot $11,9 miljard (in termen van 70% dominantie periode) werd gebruikt voor illegale doeleinden via het Bitcoin-netwerk. In procenten komt dit neer op 0,06% tot 0,105% van het totale transactievolume.

Percentage illegale transacties
Aandeel van Bitcoin in de totale markt

Om dit feit te kunnen beoordelen, moeten deze waarden worden geplaatst in relatie tot het Fiat-systeem. Daarom is het zinvol een rapport van de Verenigde Naties te raadplegen over de geraamde schade die wordt veroorzaakt door belastingontduiking, witwassen van geld en corruptie. Ik ben zo vrij om hier een hele paragraaf uit het rapport te citeren. Moge iedereen er zijn mening en gedachten over vormen.

Volgens het rapport kunnen regeringen het noch over het probleem, noch over de oplossing eens worden, terwijl middelen die de armen in de wereld zouden kunnen helpen, worden weggezogen door belastingmisbruik, corruptie en financiële criminaliteit. De schattingen omvatten:

- 500 miljard dollar verlies per jaar voor regeringen door winstverschuivingen van bedrijven;

- 7 triljoen dollar aan privévermogen dat verborgen zit in belastingparadijzen, waarbij 10% van het mondiale BBP in het buitenland wordt gehouden;

- Het witwassen van geld ter waarde van ongeveer 1,6 triljoen dollar per jaar, oftewel 2,7% van het bruto binnenlands product van de wereld.


Een andere bron om te raden hoe groot het probleem van illegale transacties in het fiatstelsel is, is een meta-analyse van diverse studies. Daaruit blijkt dat illegale activiteiten gemiddeld 3,6% (met een marge van 2,3% tot 5,5%) van het mondiale bruto binnenlands product uitmaken. Voor 2009 was dat 2,1 biljoen US dollar. Om een idee te krijgen van de omvang: dat is het gecumuleerde bruto binnenlands product van Australië, Canada, Denemarken, Noorwegen, Saudi-Arabië, Singapore, Spanje en Zwitserland.

Overzicht van de schade die wordt veroorzaakt door illegale transacties in het fiatsysteem

Nu om de twee systemen te vergelijken. Om de zaken niet al te rampzalig te maken voor het fiatsysteem, heb ik gewoon het getal voor witwaspraktijken uit het VN-rapport genomen, dat 1,6 biljoen dollar bedraagt. De 11,9 miljard dollar werd gebruikt voor illegale transacties op het Bitcoin-netwerk. Dit betekent dat 134,45 keer meer geld wordt gebruikt voor illegale doeleinden in het fiatsysteem.

Nu zou men kunnen aanvoeren dat het mondiale bruto binnenlands product hoger is dan het transactievolume van Bitcoin. Als je de twee systemen procentueel vergelijkt, wordt in het fiatstelsel 2,7% van het mondiale bruto binnenlands product gebruikt voor illegale doeleinden, terwijl in het Bitcoin-netwerk transacties die verband houden met illegale doeleinden maximaal 0,105% van het transactievolume uitmaken. Dit betekent dat in het Fiat-systeem 25,7 maal zoveel geld voor illegale doeleinden wordt gebruikt.

Nu komt het rampzalige feitelijke detail. Het ophelderingspercentage van de AML ("Anti Money Laundering") richtlijn, die speciaal in het leven werd geroepen om de illegale geldstromen in het Fiat-systeem beter op te helderen, bedraagt een ongelooflijke 0,2%. Als we de 1,6 biljoen dollar voor witwaspraktijken uit het VN rapport nemen, hebben de criminelen de 1,599 biljoen dollar kunnen houden. Dit betekent dat de criminelen in het fiat systeem 134,37 keer meer US dollars kunnen houden dan de gehele waarde van het Bitcoin netwerk dat gebruikt wordt voor illegale activiteiten.

Succespercentage AML-beleid

Hoe zit het met het andere wapen tegen illegale transacties in het fiatstelsel, het beruchte Know Your Customer (KYC)-beleid? Hier volgen een paar feiten:

 • Wat heeft het opgeleverd?
  Bijna niets, zie AML resultaat.
 • Wat kost het de gebruiker?
  Al hun privé-gegevens moeten bij registratie worden vrijgegeven. Nogmaals, deze gegevens zijn een honeypot voor hackers, die er vaak in slagen ze te kraken en te verkopen. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de schade, niet de instellingen en bedrijven die deze gegevens bewaren.
 • Wat kost het de bedrijven?
  De totale kosten van dit beleid worden geschat op 2 biljoen dollar per jaar. Dat is ongeveer 2% van het wereldwijde bruto binnenlands product. Wie draagt de kosten? De gebruikers moeten duurdere prijzen betalen voor alle consumptiegoederen.
 • Stimuleert dit beleid de innovatie in het bedrijfsleven?
  Nee, de administratieve inspanningen nemen toe en de innovatiekracht neemt af.
 • Wat zijn de neveneffecten van dit beleid in derdewereldlanden?
  Dit beleid doodt mensen die we zouden moeten helpen. Wat gebeurt er als een land op de non-compliant lijst komt te staan en de banken weigeren geld terug te sluizen naar die landen zodat de mensen daar voedsel of medicijnen kunnen kopen? Iedereen kan zich dat voorstellen.
 • Wat doet dit beleid?
  Een wereldwijd bewakingssysteem dat onze vrijheid massaal en permanent inperkt. We geven onze vrijheid op voor een belachelijke winst aan veiligheid.

Als je meer wilt weten over de AML en KYC richtlijnen, moet je dit CoinDesk artikel lezen en Dr. Ron Paul volgen op Twitter (@ronpaul).

Volgens de twee auteurs van het blogartikel heeft "Bitcoin zichzelf bewezen als betaalmiddel voor criminele doeleinden". Eerlijk gezegd ben ik niet goed te spreken over een dergelijke uitspraak van twee betaalde vertegenwoordigers van het Fiat-systeem, gezien de feiten. Hier worden wanhopige pogingen gedaan om iedereen af te leiden van het echte kwaad in de wereld.

Vervolgens wordt een studie aangehaald waaruit blijkt dat 90% van de transacties in het Bitcoin-netwerk voor illegale doeleinden worden gebruikt. We hebben hier een studie van wetenschappers en aan de andere kant hebben we de gegevens van Chainalysis. Chainalysis, een bedrijf dat werkt voor de Amerikaanse overheid en andere overheden wereldwijd en is de eerste keuze als het gaat om het onderzoeken van illegale activiteiten in de crypto ruimte. Tja, wie te vertrouwen?

Voor mij is het duidelijk dat de bron die ik meer vertrouw de mensen zijn die dagelijks in dit gebied werken en er bekend mee zijn.

In de volgende paragrafen laten de auteurs opnieuw zien dat hun kennis van Bitcoin alleen maar als ontoereikend kan worden omschreven. Nogmaals om te herhalen: Bitcoin werkt pseudoniem en niet anoniem, daar zit een enorm verschil in. Ook proberen ze de lezer bang te maken dat er 2 miljoen dollar door de Amerikaanse overheid in beslag is genomen van crypto-rekeningen die aan terroristische organisaties worden toegeschreven. Als we ons de cijfers uit de Bitcoin dominantie grafiek herinneren, lag het aandeel tussen de 40% en 70%. Dit betekent dat het geschaalde bitcoin aandeel geschat kan worden op ongeveer $0,8 tot $1,4 miljoen. Als je dat vergelijkt met de bedragen die in het genoemde VN-rapport worden genoemd en je herinnert aan het ophelderingspercentage van de AML-richtlijn, dan zie je het feitelijke verschil.

Wat hier opvalt is: dat de auteurs Bitcoin in een kwaad daglicht willen stellen en steeds "crypto" aanhalen. Als je alleen bitcoin wilt bekritiseren, doe dan alsjeblieft de moeite om het aandeel van bitcoins te berekenen. Waarom doen ze dat niet? Te lui, te incompetent of past het gewoon niet in de agenda? Laten we eerlijk zijn: van twee doorgewinterde mannen met een doctoraat mag je toch wel wat meer wetenschappelijk werk verwachten.

Tenslotte wordt er dan van uitgegaan dat de sancties kunnen worden omzeild met "crypto-activa". Ook hier worden twee feiten door elkaar gehaald en wordt er gespeeld met de onwetendheid van de lezer over sancties of erger nog, de twee auteurs hebben dit feit zelf niet begrepen. In het kort: als een door de VS geïnitieerde sanctie wordt opgelegd aan personen of rechtspersonen, komen de namen van degenen die de sanctie opgelegd krijgen op een lijst terecht. Elke natuurlijke of rechtspersoon die niettemin handel drijft met de gesanctioneerde personen en hen helpt de sancties te ontlopen, komt op dezelfde lijst terecht. Als gevolg daarvan wordt deze onderneming dan uitgesloten van de internationale handel. Het doet er niet toe hoe voor de koopwaar wordt betaald, d.w.z. Fiat, Bitcoin, crypto, goud of iets anders. Men kan ervan uitgaan dat de twee auteurs alleen Bitcoin iets willen toedichten. Bitcoin is een instrument, dat neutraal is. Mensen kunnen het ten goede of ten kwade gebruiken.

Conclusies

Zal de Bitcoin-bubbel echt barsten? Zelfs veel gerespecteerde economen, waaronder winnaars van de "Prijs van de Zweedse Nationale Bank in Economie ter nagedachtenis aan Alfred Nobel", hebben zich met zo'n steile stelling voor gek gezet.

Voor degenen die speculeren dat een dergelijke gebeurtenis zal plaatsvinden, bedenk dan dat de wereldwijde schuldenlast in het fiatgeldsysteem het hoogste niveau in 50 jaar heeft bereikt. In 2020 was dit gegroeid tot 256% van het wereldwijde bruto binnenlands product. Gebaseerd op de volgende feiten:

 • dat de drukpersen ook in 2021 niet stil hebben gestaan;
 • begin 2022 braken er nieuwe wereldwijde crises uit;
 • en de gevolgen daarvan zijn al aan de horizon te zien;

Het is onwaarschijnlijk dat we een langzame wereldwijde schuldengroei zullen zien als gevolg van de doodsspiraal van deze Fiat-zeepbel. Wat gebeurt er als de fiat zeepbel barst van onbegrensde groei. Welke schade zal de samenleving en het milieu daarvan ondervinden?

Als ze de monetaire expansie stopzetten of de rente verhogen om de inflatie te beteugelen, zullen we de gevolgen zien in de aandelen-, onroerend goed-, goud- en natuurlijk Bitcoin-markten. De vraag is: krijgen we alleen een recessie of krijgen we een depressie? De pijn is te vergelijken met het wegnemen van de drugs van een drugsverslaafde en cold turkey gaan.

Status van schuld in het fiat systeem

Natuurlijk, als je werkt voor en betaald wordt door een centrale bank en in een eerste-wereldland woont waar een functionerend centraal gecontroleerd monetair systeem is, heb je misschien niet de mentale capaciteit om je voor te stellen dat een gedecentraliseerd, censuurbestendig monetair systeem als Bitcoin enig nut heeft. De mensen die deze houding aanhangen zouden zich eens moeten afvragen waarom de adoptiecijfers voor bitcoin het hoogst zijn in landen die geen functionerend centraal monetair systeem hebben en ook ver verwijderd zijn van een stabiele democratie?

Laten we artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in herinnering brengen:

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren elkander in een geest van broederschap te behandelen".

Alleen al op grond van dit feit zou ieder mens vrij moeten zijn om te kiezen welk monetair systeem hij vrijwillig wil gebruiken. Hij is dus vrij om te kiezen in welk systeem hij zijn ongebruikte werktijd wil opsparen of hoe hij wil betalen voor de goederen die geconsumeerd moeten worden.

Mijn conclusie van het artikel
Volgens de twee auteurs zou Bitcoin veel maatschappelijke schade aanrichten. In dit artikel heb ik geprobeerd om een paar verschillende invalshoeken op deze bewering te genereren. De lezer moet zijn eigen oordeel vormen over welke van de twee systemen de grootste schade toebrengt aan de maatschappij en het milieu.

Ik wil de twee auteurs van het blogartikel uitdrukkelijk bedanken voor de steile inzending van de titel "U Wordt Aan Het Eind Gefactureerd"; ik had hem niet beter kunnen kiezen.

Als u het zo ver hebt geschopt, nog een verzoek aan het eind: Ik heb mijn kijk op de dingen hier gegeven. Het in de Bitcoin-wereld bekende gezegde "Don't trust, verify" geldt ook voor dit artikel. Ga alstublieft op uw eigen reis, er zijn vele vertakkingen in dit artikel, volg deze paden om op zoek te gaan naar de waarheid.

Ik wil dit artikel graag afsluiten met een citaat uit Lewis Carroll's Alice in Wonderland :

"Zij die het witte konijn volgen, zien het wonderland van de werkelijkheid met nieuwe ogen."