,

,

Αναφαίρετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας


Όλοι γνωρίζουμε το ρητό ότι η κατοχή είναι τα εννέα δέκατα του νόμου. Το Bitcoin, ωστόσο, είναι δυαδικό. Στο Bitcoin, η κατοχή είναι τα δέκα δέκατα του νόμου. Και δεν είναι κατοχή με τη συνηθισμένη έννοια. | Der Gigi

  •   42 min reads
Αναφαίρετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Related Posts