,

,

Bitcoin er mycelet av penger


Historien om livet på jorden kan oppsummeres som: suksess kommer til de som danner symbiotiske relasjoner med nettverksbaserte organismer (spesielt sopp) | Brandon Quittem

  •   44 min reads
Bitcoin er mycelet av penger

Related Posts