Fiat Kennis: Alleen Bitcoin Creëert Een Cultuur Die Verificatie Beloont

Fiat-kennis is het resultaat van gecentraliseerde informatiebronnen die niet op elkaar zijn afgestemd wat stimulansen betreft. | Jimmy Song | Bitcoin Magazine

Fiat Kennis: Alleen Bitcoin Creëert Een Cultuur Die Verificatie Beloont

Auteur: Jimmy Song | Oorspronkelijke datum: 04/07/2022 | Vertaald door: Sovereign Monk | BitcoinMagazine

Niemand wil het zware werk van verificatie doen.  

In plaats daarvan willen de meeste mensen gewoon iemand vertrouwen en zich niet druk maken over het zoeken naar de waarheid. Ik begrijp het, verificatie is moeilijk. Verificatie is tijdrovend, het vergt inspanning en belast je hersenen. Dat komt omdat de waarheid zich niet gemakkelijk prijsgeeft, vooral niet als ze wordt verdoezeld door mensen die ergens mee weg willen komen. Het kritisch denken, de onderzoeksvaardigheden en het analytisch vermogen die nodig zijn, zijn ook niet gemakkelijk te verkrijgen.

Helaas, hoe minder mensen verifiëren, hoe meer betrouwbare derde partijen een probleem worden. Dit geldt niet alleen in de bitcoinbewaring, zoals we maar al te goed kennen in het licht van 3 Arrows Capital, Voyager en BlockFi, maar ook op allerlei andere terreinen. De metaforische koekjestrommel is erg verleidelijk voor de vertrouwde derde partijen.

Fiat-Kennis

Er zijn twee soorten kennis. Het soort dat je zelf hebt geverifieerd - dit bed is comfortabel - en het soort dat je wordt verteld (tenzij je een experimenteel fysicus bent, E=mc2). Het soort dat we zelf hebben geverifieerd zou het soort moeten zijn waarvoor we meer bereid zijn onze nek uit te steken, maar helaas is dat niet het geval.

Conventionele wijsheid, politieke correctheid en het algemene verlangen om erbij te horen en niet uitgelachen te worden, belemmeren onze bereidheid om "op die heuvel te sterven". Er is sociale druk in het spel die gecontroleerde kennis uit het raam gooit.

Er is een beroemd experiment in de psychologie dat dit effect aantoont: het Solomon-Ash Conformiteit Experiment. De deelnemers werden getest op de vraag of zij het antwoord zouden geven dat overduidelijk waar was of het foute antwoord dat zou overeenstemmen met de antwoorden van alle anderen. Het experiment was een eenvoudige vergelijking over de lengte van een lijn. Ongeveer 2/3 van de mensen gaven uiteindelijk een vals antwoord in plaats van de enige waarheidsspreker te zijn.

Van deze neiging maken autoriteiten gebruik. Veel mensen conformeren zich liever aan de populaire opinie dan te zeggen wat ze geloven. Derden die vertrouwen hebben, weten dus dat zij met leugens kunnen wegkomen, aangezien de meeste mensen zich zullen schikken naar de waargenomen populaire opinie. De autoriteiten kunnen ons in wezen vertellen wat we moeten geloven. Dit noem ik fiatkennis, en het is een belangrijke vector van manipulatie.

Vertrouwen, Niet Verifiëren

Rationeel gezien zou kennis die ons door iemand anders is gegeven met meer scepsis moeten worden behandeld dan kennis die we rechtstreeks hebben verkregen. Maar wanneer we geconfronteerd worden met gelijken of autoriteiten, hebben we plots minder vertrouwen in onze kennis, tenzij die toevallig overeenstemt met wat anderen geloven. Het is veel gemakkelijker iets te verdedigen wanneer je weet dat je de steun hebt van de massa, dan iets te verdedigen dat dat niet heeft.

Dit geldt vooral voor gespecialiseerde of technische kennis. Het is veel gemakkelijker om te vertrouwen op de conclusies van een autoriteit dan om zelf met conclusies te komen. Het voelt beter om ongelijk te hebben met de massa dan om alleen gelijk te hebben. Dan is er ook nog de hoeveelheid tijd, geld en moeite die je moet overwegen. Wil je echt honderden pagina's doorspitten, alle fouten vinden en alles analyseren? Verificatie voor de meeste technische zaken is gewoon de moeite niet waard.

Het resultaat is dat de vertrouwde derden iedereen kunnen manipuleren die van hen afhankelijk is. Door niet alleen de bron van kennis te zijn, maar ook van de acties die op grond van die kennis moeten worden ondernomen, kunnen de paar vertrouwelingen wegkomen met immoreel gedrag dat mensen schaadt.

Het meest voor de hand liggende geval is wat de gezondheidsautoriteiten deden tijdens COVID-19. De vertrouwde derden eisten bepaalde acties, die al snel regelgeving werden. Iedereen die het hoofdverhaal in twijfel trok, werd geschrapt en voor extremist uitgemaakt. In plaats van zelf op zoek te gaan naar de waarheid en die te verdedigen, kozen de meeste mensen de intellectueel luie weg van het verdedigen van wat de autoriteiten zeiden. Het is gewoon een stuk minder gedoe om te doen wat ons gezegd wordt - zelfs als de waarheid wordt opgeofferd.

Verificatie is gewoon te duur. Die kosten omvatten aanzienlijke pesterijen, veel vijanden en ontkende kansen. Samengaan met de machthebbers betekent over het algemeen vertrouwen, niet verifiëren.

Verborgen Kosten Van Vertrouwen

Natuurlijk is het vertrouwen op autoriteiten een Faustiaanse koopje. Het opofferen van de waarheid heeft een aantal ernstige gevolgen.

Ten eerste betekent vertrouwen dat je gemanipuleerd wordt door de gezagsdragers. De vraag naar vertrouwen is een spel van macht. Toegeven betekent noodzakelijkerwijs dat je wat macht opgeeft. Zoals de macht om bezwaar te maken of voor jezelf te denken. De autoriteiten zullen steeds gekkere overtuigingen eisen als een test voor naleving. Stalin, bijvoorbeeld, hield vergaderingen om 4 uur 's morgens en zette muziek op en eiste dat iedereen danste - behalve hijzelf. Dit klinkt misschien belachelijk, maar is het echt belachelijker dan je in de zomer buiten te vermommen?

Ten tweede, vertrouwen betekent dat je realiteitszin ernstig wordt vervormd. Wanneer er onenigheid is over een kwestie, zullen er altijd argumenten zijn voor beide kanten. In plaats van te verifiëren, zal de verleiding groot zijn om eerst te kiezen wat je voor waar houdt en dan de argumenten voor die kant over te nemen. Dit is niet alleen erg lui, maar het maakt je ook erg kwetsbaar voor het geloven van een hoop leugens. Dit is een geweldige manier om je los te koppelen van de werkelijkheid en te lijden wanneer je gewenste overtuiging vals blijkt te zijn. Denk aan al die mensen die veel geld verloren met Ponzi oplichterspraktijken. De meesten van hen wilden geloven en zochten niet naar de waarheid en leden als gevolg daarvan.

Ten derde, vertrouwen betekent dat je nooit verantwoordelijkheid leert. Met de massa meegaan is altijd veel gemakkelijker dan leren om iets te verdedigen dat niet populair is. Maar het maakt je ook afhankelijk van anderen voor je argumenten. Je leert nooit echt de argumenten kennen zoals je dat zou doen als je de waarheid voorop zou stellen. Veel mensen leren nooit verifiëren op dezelfde manier als veel mensen nooit leren hun eigen sleutels te bewaren. Ze willen de hoofdpijn van de verantwoordelijkheid niet. Ze laten liever anderen het werk voor hen doen. Dit is de houding van kleine kinderen, niet van volwassen mensen. En helaas lijken onvolwassenheid en onverantwoordelijk gedrag de norm te zijn, zelfs voor oudere volwassenen.

Fiat-Kenniseconomie

In zekere zin is fiatgeld een onderdeel van de fiatkenniseconomie, omdat het hele systeem van centraal bankieren is opgezet om het gebrek aan verificatie door mensen uit te buiten. Dit gaf vrij spel aan autoriteiten die weg wilden komen met immoreel gedrag.

Het huidige door centrale banken gesteunde fiat monetaire systeem is ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Dit is zo dat het mechanisme van diefstal moeilijk te ontdekken is. De "trust, don't verify" mentaliteit omringt dit systeem.

Bijvoorbeeld, waarom is het zo moeilijk om de Fed te controleren? Gary North, vertelt in zijn boek, dat hij een medewerker voor Ron Paul was. Hij vertelt hoe hij wilde weten wie de aandeelhouders van de Federal Reserve waren. Het was blijkbaar zelfs taboe om die vraag te stellen op The Hill. Waarom is dat? Zou het kunnen zijn dat de mensen die rijk worden van het huidige systeem hun zwendel willen voortzetten?

De onderliggende dynamiek is dat de mentaliteit van vertrouwen, niet verifiëren, machthebbers in staat stelt weg te komen met onethisch gedrag. Op een bepaald niveau wordt het vertrouwen geschonden, zodat iemand iets kan doen wat hij bij daglicht niet zou doen.

Omdat er zoveel geld wordt gedrukt via het huidige monetaire systeem, ligt er een extra nadruk op de dynamiek van de macht. Er zijn geldelijke beloningen en rent-seeking posities beschikbaar voor degenen die zullen zeggen wat de machthebbers willen dat ze zeggen, dus de waarheid wordt verder verdoezeld. Vertrouwen vloeit naar deze aangewezen deskundigen en verificatie wordt nog kostbaarder.

Moderne Kennis

Het resultaat is dat fiatkennis floreert vanwege fiatgeld. Naarmate er meer geld naar aangewezen deskundigen vloeit, hebben zij meer middelen om hun bevindingen te verdoezelen en de verificatie ervan te bemoeilijken, waardoor hun op winst beluste positie wordt verstevigd.

Het trieste resultaat is dat bijna alle kennis die mensen hebben nu gebaseerd is op vertrouwen, niet op verificatie. Gezien de stimulansen van de deskundigen is deze kennis waarschijnlijk niet in overeenstemming met de werkelijkheid. In plaats van een markt die gebaseerd is op rationele analyse door onafhankelijke verificateurs, hebben we veel meer centralisatie waar vertrouwen in een bepaalde groep deskundigen de norm is. De vertekeningen die dit oplevert zijn groot, evenals de vertroebeling van de waarheid.

Fiat Intellectuelen

Het resultaat is een fenomeen dat ik graag fiat-intellectuelen noem. Dit zijn mensen die genoeg modewoorden uitspreken om te klinken alsof ze weten waar ze het over hebben, maar die eigenlijk niet veel weten. Deze goedgelovige dupes weten dat de meeste mensen niet zullen verifiëren wat ze zeggen en ze zijn zeker genoeg van hun verduisterende capaciteiten om twijfel te zaaien bij de weinige mensen die dat wel doen.

In onze ruimte zijn de meest voor de hand liggende van deze types de business school types die praten over blockchain alsof het een magisch apparaat is. Dit geldt ook voor mensen die het willen hebben over quantumcomputing of proof-of-stake. Ze weten genoeg om slim te klinken, maar hebben nog niets geverifieerd. Ze vertrouwen op een of andere autoriteit, wat meestal betekent dat ze gemanipuleerd zijn om te geloven dat ze iets weten.

Je kunt altijd zien dat deze mensen gemanipuleerd zijn door de belachelijke gemeenplaatsen die ze spuien.

"De waarheid ligt waarschijnlijk ergens tussenin."

"Zoveel mensen die aan dit ding werken betekent waarschijnlijk dat er iets nuttigs is."

Fiat-intellectuelen zijn lui en kunnen niet de moeite nemen om zich in het onderwerp te verdiepen en vertrouwen in plaats daarvan op andere mensen om hen te vertellen wat waar is. Helaas zijn de meeste mensen met macht, of het nu C-level executives, VC's of politici zijn, zeer veel fiat intellectuelen en zijn ze rijp voor manipulatie.

Dit is waarom zoveel altcoins zulke hoge waarderingen hebben. Bijna elke investeerder, zelfs hele grote, verifieert niet, ze vertrouwen. Denk aan wat er gebeurde met LUNA en hoeveel grote spelers betrokken waren bij die complete ramp. Galaxy, 3AC en Celsius zijn slechts drie namen die hierdoor onlangs in het nieuws kwamen. Ze controleerden niet en kozen in plaats daarvan wat ze wilden geloven. Ze wilden geloven dat hun investeringen geen oplichterij waren en daar hebben ze allemaal onder geleden.

Het patroon dat we zien in de "crypto" markten is hetzelfde als dat van centrale banken. Het lijkt erop dat er een doelbewuste verdoezeling is van alles wat er gaande is. Het Ethereum 2.0 platform is om die reden buitengewoon complex. White papers zijn moeilijk te lezen en tellen honderden pagina's om die reden. Ze imiteren de complexiteit van centrale banken omdat ze precies dat zijn - private centrale banken. Ze verdoezelen wat er aan de hand is om dezelfde reden, omdat ze weg willen komen met immoreel gedrag.

Naar Een Hoger Niveau

Bitcoin heeft een radicaal andere ethiek van verifiëren, niet vertrouwen. Het is in die geest dat zoveel plebs hebben geleerd hun eigen nodes te beheren, hun eigen sleutels te bewaren en zelfs hebben leren coderen. Verificatie op een diep niveau is wat iedereen eerlijk houdt. Om die reden moedigen we verificatie aan in de gemeenschap. We vertrouwen niet op centrale autoriteiten en dat betekent dat we niet genaaid worden door hun immoreel gedrag.

Dit staat in schril contrast met fiat monetaire regimes en altcoins. Zij vertrouwen allemaal op het vertrouwen van hun aangewezen experts en niet op het zelf verifiëren van wat dan ook. Ze ontmoedigen het "runnen van je eigen node" omdat ze niet willen dat je verifieert. De complexiteit van deze systemen is er specifiek op gericht om verificatie onrealistisch en moeilijk te maken.

Dit is waarom altcoiners na verloop van tijd meer op fiat intellectuelen gaan lijken. Ze kennen veel modewoorden maar doen weinig om de waarheid van hun respectievelijke systemen echt te verifiëren. Vandaar dat velen van hen aan de grond blijven zitten omdat ze werkelijk niets weten van de systemen die ze beweren te begrijpen. Zij geloven wat zij willen geloven en verliezen het contact met de werkelijkheid. Dat is het einde voor fiat intellectuelen.

De waarheid is dat fiat-intellectuelen intellectuele slaven zijn van de machthebbers. Zij zijn allesbehalve zelf-soeverein en hebben zichzelf ervan overtuigd dat het te veel verantwoordelijkheid is, te veel werk, te veel inspanning. De enige echte weg van zelf-soevereiniteit is het harde werk van verificatie in alle aspecten. We kunnen pas vrij zijn als we vrij zijn van de ketenen van onze intellectuele ketenen. En die vrijheid wordt verdiend door verificatie. We moeten meedogenloos zijn en de waarheid zoeken.

Vrijheid is niet vrij.


TIEN TEKENEN DAT U EEN BITCOIN MAXIMALIST AAN HET WORDEN BENT

 1. U heeft vrede gesloten met het feit dat u bepaalde vrienden of familieleden geen
 2. Bitcoin kunt laten kopen.
 3. U controleert de koers maar één keer per dag.
 4. U heeft een bladwijzer voor bitcoinerjobs.com
 5. U noemt uw Bitcoin-spaarpot "spaargeld" en geen "investering".
 6. Als u proof-of-stake hoort, denkt u aan veehouderprotocollen.
 7. Uw voornaamwoorden zijn "stay humble/stack sats".
 8. Als je vrije tijd hebt, besteed je die aan het verbeteren van jezelf.
 9. Je wordt blij tijdens dalende markten omdat je goedkoop kunt stapelen.
 10. U hebt geen spijt meer dat u niet hebt gekocht toen u voor het eerst over Bitcoin hoorde en beseft dat u bent ingestapt voor de prijs die u verdient.
 11. U voelt schaamte als u denkt aan uw altcoin-tijd.