,

,

Bitcoin, inte blockkedja


Bitcoin spårar ägande och upprätthåller ägande. Om en blockkedja inte kan göra både och, kommer alla register som den lagrar att vara i sig osäkra och i slutändan föremål för förändring. | Parker Lewis | Unchained Capital

  •   17 min reads
Bitcoin, inte blockkedja