,

,

  May 16, 2022

Bitcoin, inte blockkedja

Bitcoin spårar ägande och upprätthåller ägande. Om en blockkedja inte kan göra både och, kommer alla register som den lagrar att vara i sig osäkra och i slutändan föremål för förändring. | Parker Lewis | Unchained Capital...

Read More

  May 06, 2022

Framtiden för betalningar

Hur Bitcoin, Lightning Network och Lightning Address revolutionerar finans på tidigare ofattbara sätt | Andre Neves , Santos Hernandez |...

Read More