,

,

Een Open Brief Aan De EU-Regelgevers


In deze open brief aan de regelgevers van de EU dringen wij er bij hen op aan degelijke, op feiten gebaseerde regelgevingsbesluiten te nemen. | Roman Reher , Joe Martin , Blocktrainer

  •   7 min reads
Een Open Brief Aan De EU-Regelgevers