,

,

0 results found in this keyword

Over

'Europese Bitcoiners' est. Block 731398 is een onderwijs- en gemeenschapsinitiatief om alle Europese Plebs en degenen die meer willen weten over Bitcoin samen te brengen. Dit gedistribueerde non-profitinitiatief is gericht op het bouwen van een platform voor delen, samenwerking en Bitcoin Education, waardoor de kloof tussen talen, regio's en landen in heel Europa wordt overbrugd.

Als gedistribueerd onderwijsnetwerk is er geen centrale autoriteit of management voor dit initiatief en vertrouwt het uitsluitend op deelname, curatie van inhoud op vrijwillige basis. Iedereen, waar dan ook in Europa, kan bijdragen aan de opbouw en uitbreiding van de reikwijdte van dit initiatief. Evenals andere bitcoiners over de hele wereld zijn ook welkom om bij te dragen en te helpen het materiaal, de expertise en de reikwijdte ervan uit te breiden.

De meerderheid van de bevolking op het Europese continent mist kennis over Bitcoin en dat leidt ertoe dat ze de propaganda, valse gegevens en informatie geloven, evenals de tijdige FUD* verspreid door degenen die Bitcoin niet begrijpen of zich verzetten tegen innovatie of ontwikkeling die een betere vervanging biedt voor wat ze te bieden hebben.

The Little HODLer Comics van Lina Seiche

Door de hele menselijke geschiedenis heen, elke keer dat een nieuwe uitvinding of innovatie aan de massa's is gebracht, is het met vijandigheid omgegaan. Veel van dergelijke voorbeelden zijn de drukpers, de uitvinding van gloeilampen en zelfs het internet. Als we vandaag tegen iemand zeggen dat deze innovaties die in de samenleving werden gebracht als negatief werden gezien, zouden veel mensen het misschien niet geloven.

FUD: Daily Mail, 2000 (Internet) vs WEF, 2017 (Bitcoin)

Soortgelijke opvattingen worden vandaag gedeeld over Bitcoin, waarbij het demoniseert of twijfels erover creëert. Bitcoin is een technologisch, wiskundig en economisch wonder van 'Satoshi Nakamoto', dat de neiging heeft om vele vormen in zijn gedecentraliseerde vorm aan te houden: een actief, een ruilmiddel en een netwerk. De meeste mensen die Bitcoin niet begrijpen, hebben de neiging om de FUD te geloven.

Daarom is dit initiatief opgezet met één doel: "Kennis delen en de massa's informeren over Bitcoin en hoe het hen ten goede kan komen, evenals om de FUD met feiten aan te pakken". Het samenbrengen van educatief materiaal, artikelen, video's, podcasts, evenals workshops en meetups, van alle hardwerkende bitcoiners in heel Europa.

*FUD staat voor 'angst, onzekerheid en twijfel'. Het is een communicatietactiek die wordt gebruikt om mensen te beïnvloeden in de richting van een negatieve perceptie van iets, meestal door opzettelijke verkeerde informatie of het aanzetten tot angst.