De Woorden Die We Gebruiken In Bitcoin

Woorden, Taal, Terminologie, en Taalkundige Aanvallen | Der Gigi

De Woorden Die We Gebruiken In Bitcoin

Auteur: Der Gigi | Oorspronkelijke datum: 27/06/2022 | Vertaald door: Sovereign Monk | DerGigi

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Bitcoin is verwarrend. Het is echter niet ingewikkeld zoals een Rube Goldberg machine ingewikkeld is. Het is gewoon erg vreemd en daardoor erg onbegrepen - het is iets totaal nieuws. "Er is niets om het mee in verband te brengen," zoals Satoshi het in een van zijn berichten zei.

Omdat er niets is om het mee in verband te brengen, hebben we het allemaal moeilijk om de verschillende aspecten ervan te begrijpen. We moeten woorden gebruiken als we er op een zinvolle manier over willen praten, en woorden zijn waar ik me op zal richten.

Ik wil het over twee dingen hebben: (1) de taal die in Bitcoin wordt gebruikt en (2) de taal die wordt gebruikt om Bitcoin aan te vallen.

Deel 1: De taal van Bitcoin

Laten we één ding vooropstellen: het zijn allemaal getallen, helemaal naar beneden. Bitcoin doet wat alle computers doen, en dat zijn eigenlijk twee dingen: het neemt bepaalde getallen als invoer, voert berekeningen uit, en presenteert het resultaat van die berekeningen aan iemand anders. In het geval van Bitcoin is die "iemand anders" een ander knooppunt op het netwerk, of meerdere knooppunten, om precies te zijn. Uitgekleed tot de essentie is dat alles wat er is: wiskunde en berichten.

Daarom moeten we metaforen gebruiken, en veel ook. Sleutels, portefeuilles, adressen, handtekeningen, contracten, mining, dust, fork, oracle, orphan, seed, witness - de lijst gaat maar door.

Echter, hier is het ding met metaforen: "Alle metaforen zijn fout, maar sommige zijn nuttig," om George Box te parafraseren. Ongetwijfeld zijn veel mensen in de war juist door de tekortkomingen van deze metaforen. Alle labels die we plakken op de verschillende concepten in Bitcoin zijn fout, op zijn minst een beetje. Sommige zelfs heel erg. Iedereen die ooit heeft geprobeerd uit te leggen dat "uw bitcoins niet echt in uw bitcoin-portemonnee zitten" aan een nieuweling met glanzende ogen, weet over wat voor verwarring ik het heb.

Helaas zal deze verwarring niet snel verdwijnen. En wat nog zorgwekkender is: deze verwarring wordt als wapen ingezet door wetgevers, politici en commentatoren. Mensen die Bitcoin verachten proberen wetten aan te nemen en ideeën in de hoofden van mensen te planten die de werking van Bitcoin verbasteren, evenals de taal die we gebruiken om te beschrijven hoe het werkt. Daarom zou het goed zijn om onze taal te zuiveren. Want hoe groot is de kans dat we iets goed begrijpen als de woorden die we gebruiken om het te beschrijven niet toereikend zijn?

Laten we eerst eens kijken naar een aantal woorden die we in Bitcoin gebruiken en zien waar ze tekortschieten. We kennen deze woorden allemaal, en we denken er meestal niet twee keer over na. Laten we beginnen met "portemonnee".

"Portemonnee"

Een wallet is een stukje software of hardware dat het makkelijker of veiliger maakt om je bitcoin op te slaan en/of uit te geven. Het is makkelijk te zien dat een portemonnee niet één ding is en ook niet makkelijk te definiëren; kijk maar naar alle verschillende vormen van portemonnees die er in de loop der jaren zijn gekomen: papieren portemonnee, hersen-portemonnee, hardware-portemonnee, mobiele portemonnee, multisig-portemonnee, lightning-portemonnee, watch-only-portemonnee, enzovoort.

Uiteindelijk moeten we begrijpen hoe Bitcoin werkt als we willen begrijpen wat een portemonnee is. Hier komt het op neer: om een bitcoin-transactie te maken, moet je een bericht ondertekenen met een private sleutel. Twee dingen zijn dus essentieel voor een portemonnee: sleutelopslag en ondertekening. Maar dat is meestal niet genoeg. Om te communiceren met het Bitcoin-netwerk, moet u communiceren met een Bitcoin-knooppunt. U moet toegang hebben tot de openbare informatie, het "gedistribueerde grootboek" dat zo vaak genoemd wordt door zowel financiële als cryptobroeders.

Wat we in het verleden een bitcoin-portemonnee hebben genoemd, is dus gewoon software die sleutels beheert en opslaat en de gebruiker in staat stelt deze sleutels gemakkelijk te gebruiken om berichten te ondertekenen en uit te zenden. Om de veiligheid te verhogen, kan deze software worden ingebed in een speciaal hardware-apparaat. Hoe meer moeite het kost om je sats uit te geven, hoe kleiner het risico op diefstal of verlies van geld. Een portemonnee kan ook helemaal geen handtekeningfunctie hebben, zoals het geval is bij portemonnees die alleen uit hersenen, papier of horloges bestaan. Dit roept de vraag op: hoe nuttig is de term portemonnee?

Interessant genoeg zijn we al overgeschakeld op een andere term als het gaat om zaadopslag. We hebben het niet meer over "metalen portemonnees" of "metalen sleutels" als we het over sleutelopslag hebben; we hebben het tegenwoordig meestal over seed opslag, metalen seed, of seed platen.

Verder verwijzen we nu naar verschillende constructies met meerdere handtekeningen en timelock-constructies als "kluizen" - een krachtig en duidelijk onderscheid. De metafoor van de kluis maakt onmiddellijk duidelijk dat wat in de kluis wordt opgeslagen, daar voor de lange termijn is. Het is niet gemakkelijk of snel uitgeefbaar.

Ik hoop dat we er in de toekomst ook in zullen slagen de algemene term "portemonnee" af te schaffen. Wat hardware-portemonnees betreft, is een verandering van termen al aan de gang. Aangezien een hardware wallet niets anders is dan een klein apparaatje dat wordt gebruikt voor het ondertekenen van transacties, is een meer accurate term "signing device"(ondertekeningsapparaat), die momenteel aan populariteit wint dankzij mensen die de technische aspecten van Bitcoin door en door begrijpen.

Misschien zal het gebruik veranderen, zodat als iemand "portemonnee" zegt, er bedoeld wordt dat het iets is dat geen enorme hoeveelheden waarde vasthoudt en dat die waarde gemakkelijk en snel uitgegeven kan worden, zoals het geval is bij Lightning wallets. Uiteindelijk zal de "portemonnee"-metafoor altijd op een cruciaal punt fout zijn: uw portemonnee bevat in feite geen van uw munten. Dat is niet hoe Bitcoin werkt. Het kan uw sleutels bevatten, wat ons bij het volgende woord brengt.

"Sleutel"

In de fysieke wereld wordt een sleutel gebruikt om iets te openen. Een deur, een kist, een kastje, enzovoort. Hij kan ook gebruikt worden om iets te starten: een auto, een motorfiets, een kernraket, je snapt het idee.

Zoals eerder gezegd, om een bitcoin transactie te maken, gebruik je je private sleutel om een bericht te ondertekenen. De sleutels in bitcoin zijn cryptografische sleutels, en cryptografische sleutels kunnen gebruikt worden om digitale handtekeningen te maken.

Dit is natuurlijk alleen logisch in de wereld van de cryptografie. Gewoonlijk wordt een sleutel gebruikt om dingen te vergrendelen en te ontgrendelen. Als je iets wilt ondertekenen, heb je een pen nodig. Deze verwarrende metafoor is natuurlijk niet exclusief voor Bitcoin. Veel andere software gebruikt cryptografische sleutels om dingen te ondertekenen, en daarom werd in 2010 deze afschuwelijke emoji geïntroduceerd: het hangslot, "vergrendeld met een pen".

Bijgevolg is een "sleutel" in bitcoin meer een pen, niet een echte sleutel. Toegegeven, je kunt je sleutel gebruiken om sats te "openen" die "vergrendeld" zijn door jezelf of iemand anders, maar toch, welke metafoor je ook gebruikt, het zal altijd tekort schieten. Het zal altijd tekortschieten omdat de sleutels in Bitcoin gegevens zijn, niets anders. Uw privé-sleutels zijn geheime informatie - informatie die niemand anders dan u ooit mag weten. Als iemand anders uw private sleutels in handen krijgt, wordt uw bitcoin hun bitcoin.

Om diefstal of per ongeluk uitgeven zo moeilijk mogelijk te maken, worden sleutels die toegang geven tot grote bedragen in een "koude" opslag bewaard. De geheime informatie is losgekoppeld van het internet, bewaard op speciale ondertekeningsapparaten die nooit een algemeen rekenapparaat aanraken.

Een "hot wallet" daarentegen brengt de geheime informatie die nodig is om je sats zo dicht mogelijk bij het netwerk te brengen. Als je vaak wilt uitgeven, moeten je sleutels direct beschikbaar zijn. Een lightning wallet, bijvoorbeeld, is een "hot" wallet: de private sleutels waarmee u uw sats kunt uitgeven zijn te allen tijde verbonden met het internet. Als uw computer of smartphone wordt gecompromitteerd, loopt uw geld gevaar. Dat is de afweging tussen "warme" portemonnees en "koude" opslag.

"Heet"(hot) en "koud"(cold) zijn natuurlijk weer metaforen. Een hete portefeuille is heet zoals een microfoon in een opnamestudio heet is. Het betekent dat hij is opgeladen, opgestookt, en dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan, niet dat de temperatuur werkelijk is gestegen.

We zien dat taal noch enkelvoudig, noch statisch is, waardoor de grens tussen een nuttige metafoor en een regelrechte taalkundige aanval vaag is.

De "sleutel"-metafoor, bijvoorbeeld, is niet zo vreselijk verkeerd. We kunnen ondertekenen eigenlijk zien als ontsluiten. De onderliggende elementen die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van sats worden vergrendelings- en ontgrendelingsscripts genoemd, en dat is niet voor niets. Deze scripts zijn kleine computerprogramma's die de voorwaarden definiëren die nodig zijn om bepaalde sets van sats te laten bewegen. Je kunt het zo zien: wie sats wil verplaatsen moet een cryptografische puzzel oplossen. Meestal is een privésleutel nodig om aan de bestedingsvoorwaarde te voldoen: de sleutel is de sleutel tot de puzzel. Dus als we denken "sleutel tot de puzzel", is dat niet eens verkeerd. En hoe dan ook, ik ben bang dat we er aan vast zitten.

Nog twee dingen: de reden waarom uw private sleutel kan worden weergegeven als woorden is dat het, net als al het andere in bitcoin, informatie is. En de reden waarom we deze woorden een "seed phrase" noemen is omdat je private key het zaadje is waar al je andere sleutels en, uiteindelijk, adressen van afgeleid worden. Dit brengt ons bij het volgende woord: "adres."

"Adres"

Dit is waarschijnlijk het ergste van allemaal. Om Luke Dashjr te citeren: "Het is zo erg dat we een BIP hebben gemaakt om er vanaf te komen." Hij heeft het over BIP 179, een Bitcoin-verbeteringsvoorstel dat als enige doel heeft om een nieuwe term voor "adres" voor te stellen. De nieuwe term is "factuur", wat de standaard is in lightning en technisch gezien nauwkeuriger is, zelfs op de basislaag. Het is nauwkeuriger omdat bitcoin transacties geen "van adres" hebben, ook al denk je van wel, vooral als je geest vergiftigd is met de "adres" metafoor.

Het concept van een "van-adres" bestaat alleen heuristisch. In Bitcoin bestaan alleen ontvangende adressen. Een transactie bevat geen "van adres". Een transactie bevat alleen de eerder genoemde scripts, dat zijn uitdagingen en oplossingen voor uitdagingen. Als je de uitdaging kunt oplossen, kun je de munten verplaatsen.

De manier om hier goed over na te denken is te denken over stromen, niet over munten. Laten we zeggen dat je een grote schep water uit een meer haalt, en laten we verder zeggen dat dit meer gevoed wordt door meerdere stromen. Het is een ongerept meer in een bergachtig gebied, dus je vult je fles om jezelf af te koelen met een verfrissend drankje. Je gaat zitten, neemt een slokje en denkt na over de volgende vraag: waar komt het water in je fles vandaan?

Uit het meer, natuurlijk, maar uit welke stroom? En hoeveel moleculen kwamen rechtstreeks uit de wolken, die neerregenden op het meer? Kunt u dat zeggen, zelfs in principe? Een God-achtige entiteit waarschijnlijk wel, want water bestaat uit moleculen, en die moleculen kun je - althans in theorie - volgen.

Bitcoin en bitcoin-transacties kun je op een vergelijkbare manier begrijpen: transacties kunnen meerdere inputs en outputs hebben, d.w.z. in- en uitstromen, om bij de vloeistofmetafoor te blijven. Er is echter één belangrijk verschil: er zijn geen moleculen in bitcoin; er is alleen boekhouding. Je kunt niets met zekerheid traceren; je kunt alleen beredeneerde gissingen doen - gissingen die, in veel gevallen, gewoon fout zijn.

Er zijn geen moleculen in bitcoin omdat elke transactie alle inputs "vernietigt" en nieuwe outputs creëert. Als je vastbesloten bent om over munten te denken - d.w.z. als je elke UTXO ziet als een munt van een andere grootte - dan kun je elke transactie zien als een smeltproces. Alle inputs worden vloeibaar gemaakt in een grote oven, en nieuwe munten worden gecreëerd als outputs.

Dit brengt ons bij de volgende problematische metafoor: munten.

"Munten" (Coins)

Ik heb altijd gehouden van dit citaat van Peter Van Valkenburgh, mijmerend over de lokaliteit van bitcoin - of het gebrek daaraan:

Waar is het, op dit moment, in transit? [Ten eerste, er zijn geen bitcoins. Die zijn er gewoon niet. Ze bestaan niet. Er zijn grootboekgegevens in een gedeeld grootboek... Ze bestaan niet op een fysieke locatie. Het grootboek bestaat in wezen op elke fysieke locatie. Geografie heeft hier geen zin - het gaat je niet helpen om hier je beleid uit te stippelen.

- Peter Van Valkenburgh

Wat wij "munten" noemen, bestaat alleen bij afspraak. Het protocol is zich niet bewust van onze notie van munten. Het kent alleen sats en uitgegeven of niet uitgegeven transactie-uitgangen. Uitgegeven outputs zijn inputs van transacties uit het verleden. Als de som van één of meerdere outputs opgeteld 100 miljoen sats is, noemen we dat "één bitcoin".

Natuurlijk is het veel gemakkelijker om te praten over "munten" en "adressen" en "portemonnees," omdat we deze dingen intiem kennen uit onze echte ervaring. We hebben een intuïtief begrip van deze metaforen, dus het is duidelijk wat er gebeurt als een "munt" van de ene "portemonnee" naar de andere "portemonnee" gaat - althans dat denken we.

Hoewel het mentale beeld van munten die van de ene portemonnee naar de volgende gaan op een intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen manier geruststellend is, is het niettemin verkeerd. Wat er onder de motorkap van bitcoin gebeurt is veel wonderbaarlijker, veel eleganter, en veel magischer dan boemer gouden munten die van de ene leren portemonnee naar de volgende gaan. Dat moet ook wel. Bitcoin is informatie, geen fysiek iets. Het wordt geteleporteerd met de snelheid van het licht, niet verplaatst in enige fysieke zin. Het is niet voor niets Magisch Internet Geld, en ik ben bang dat we allemaal de innerlijke werking ervan tot op zekere hoogte moeten begrijpen, vooral als we goed toegerust willen zijn om te strijden tegen alle taalkundige aanvallen, nu en in de toekomst.

Deel 2: De taal die gebruikt wordt om Bitcoin aan te vallen

Bitcoin wordt aangevallen, altijd. Geld is van nature tegenstrijdig, omdat geld gebruikt wordt tussen partijen die elkaar niet volledig vertrouwen. Daarom is een monetair systeem een systeem met tegenstellingen.

Iedereen zou graag iets voor niets willen hebben; het systeem bedriegen en ermee wegkomen. Iedereen is een oplichter;1 iedereen wil gratis wat sats krijgen.

De Bitcoin is de grootste honingpot die de wereld ooit heeft gezien; iedereen en zijn oma willen hem dolgraag kraken. Bovendien zijn de machthebbers, althans voor een deel, machtig vanwege de fiatgeldprinters die door de oranje munt overbodig zijn geworden. Aanvallen op Bitcoin wordt een noodzakelijke strategie als je eigen voortbestaan erdoor wordt bedreigd.

Maar welke onderdelen van Bitcoin moeten worden aangevallen? Het is moeilijk vast te stellen wat Bitcoin is en waar het in eerste instantie uit bestaat. Ik zie het als een grote warboel van twee delen software en twee delen hardware - of wetware, om precies te zijn. Een mix van technologie en biologie, met een flinke scheut economie er bovenop.

Zo bezien - Bitcoin bestaat uit ideeën, mensen, code en nodes - is het gemakkelijk te zien dat sommige aanvallen voor de hand liggen dan andere.

Een voor de hand liggende aanval zou bijvoorbeeld een software-exploit zijn die een groot aantal Bitcoin-knooppunten platlegt. Een nog duidelijker aanval zou een grootschalige aanval op de fysieke infrastructuur zijn. Als de gieterijen die de huidige generatie SHA-256 ASIC-chips produceren worden gebombardeerd of verschillende grootschalige mijnbouwoperaties in vlammen opgaan, kunnen we met zekerheid zeggen dat Bitcoin wordt aangevallen. In dezelfde geest, als bitcoiners tot staatsvijanden worden verklaard en massaal worden opgesloten of vermoord, kunnen we ook concluderen dat Bitcoin wordt aangevallen.

Maar: hoe val je een idee aan? Met slechte ideeën, dat is hoe. De burgeroorlog van het blokgrootte-debat was zo'n aanval op Bitcoin van binnenuit, en de oplossing ervan was een harde vork - een economische invulling van dat idee.

Naast de aanvallen van binnenuit, hadden we al veel aanvallen van buitenaf. Vrijwel meteen na zijn verschijning werd de Bitcoin aangevallen door politici, centrale bankiers, traditionele beleggers die vastzaten aan het fiatsysteem, en ook door economisch en technisch analfabeten. We hebben het allemaal al gehoord: bitcoin wordt alleen gebruikt door criminelen, bitcoin is waardeloos, de waarde van bitcoin is gebaseerd op pure speculatie, bitcoin is oude technologie, bitcoin is te traag, bitcoin is een zeepbel, enzovoorts, enzovoorts.

Sta me toe enkele van de meer recente termen en uitdrukkingen te belichten die zijn bedacht door degenen die aan de tieten van de verschillende gelddrukkers hangen - of dat nu politici, belangengroepen of cryptobroeders zijn.

"Unhosted Wallet"

Twee woorden, één doel: gebruikers wegduwen van gezond geld en onafhankelijkheid naar iets dat we allemaal maar al te goed kennen van het fiat systeem: vertrouwen, en afhankelijkheid.

De onopvallendheid van deze zin is wat deze aanval zo ingenieus maakt. Een gewone bitcoin wallet "unhosted" noemen geeft de indruk dat hij eigenlijk "hosted" zou moeten zijn; dat er iets ontbreekt aan hoe het zou moeten zijn, zoals een onafgemaakte puzzel of een balk die niet ondersteund wordt.

De discussie zou niet in de eerste plaats moeten gaan over "hosting". Het zou moeten gaan over controle. Wie heeft er toegang tot uw fondsen? Wie kan uw rekening bevriezen? Wie is de meester, en wie is de slaaf?

Net zoals "de cloud de computer van iemand anders is", is een "gehoste portemonnee" de portemonnee van iemand anders. Het zou duidelijk moeten zijn dat de centralisatie van controle de oorzaak is van alle monetaire problemen, maar ik ben bang dat we de lessen van de geschiedenis en die van Mt. Gox keer op keer zullen moeten leren: geld dat in handen is van en gecontroleerd wordt door anderen kan en zal gemanipuleerd worden. We willen deze fout niet opnieuw maken, en daarom is het volgende een soort mantra geworden: niet uw sleutels, niet uw bitcoin.

Bitcoin-portemonnees horen niet gehost te zijn - of, om een woord te gebruiken dat niet is verzonnen door duivelse poppenspelers: onafhankelijk. Het doel van Bitcoin is om volledige soevereiniteit te brengen aan het individu en om alle afhankelijkheid van vertrouwde derde partijen te verwijderen. Geen heersers, geen meesters, geen gastheren. Alleen gelijken.

In plaats van de term "unhosted wallet" te gebruiken, zou je gewone bitcoin wallets ook onafhankelijke of vrijheid wallets kunnen noemen. Het tegenovergestelde van een onafhankelijke wallet is een custodial service, wat betekent dat je een toestemmingsbewijs hebt, meer niet. Door een custodial service te gebruiken, vernietig je datgene wat bitcoin waardevol maakt. Je keert terug naar het permissioned model van geld: een schuldverhouding tussen meesters en slaven, en dat is het fiat systeem waar we vanaf willen. Sommigen hebben alle macht; de gebruikers hebben er geen.

Zo'n custodiale dienst, een dienst waarvan ze willen dat je ernaar verwijst als een "gehoste portemonnee" - maar wat misschien beter omschreven kan worden als een slaven portemonnee - biedt niets anders dan schuldbekentenissen: toestemmingsbriefjes en schuldbewijzen die op elk moment kunnen worden ingetrokken, vermenigvuldigd, opnieuw uitgegeven, en vernietigd. De slaaf heeft niets; de meester heeft alles.

Vergis je niet: dit is een oorlog tussen verhalen, en de inzet kan niet hoger zijn. Vrijheid versus afhankelijkheid, controle versus zelfbezit, afhankelijkheid versus verantwoordelijkheid. Als er iets is, zou een portemonnee zelf gehost moeten worden, en zelf hosten is geen misdaad. Maar we zouden niet moeten denken aan "hosts" in de eerste plaats. Een portemonnee hoeft niet gehost te worden, omdat een portemonnee, zoals we eerder gezien hebben, niets anders is dan een sleutel - privé informatie - gecombineerd met hardware of software die je in staat stelt iets te doen met die sleutel, b.v. adressen afleiden of transacties ondertekenen.

Twaalf woorden in je hoofd hebben, maakt je nog geen eigenaar van een niet-gehoste portemonnee; dat is belachelijk. Je hebt geen toestemming nodig om 12 woorden uit je hoofd te onthouden, en elke wet die het onthouden van 12 woorden illegaal maakt, is een hele, hele, (hele!) stomme wet. Maar zelfs als we deze domheid even negeren, kan zo'n wet onmogelijk worden gehandhaafd. Hij moet zinloos worden zodra hij is aangenomen. Je kunt niet bewijzen dat ik 12 woorden in mijn hoofd heb, net zomin als ik kan bewijzen dat jij op dit moment niet aan een oranje olifant denkt. Een sleutel hebben is een geheim kennen, en geheimen zijn nu eenmaal geheimen: als je het niet vertelt, weet niemand het.

Iemand anders je sleutels laten houden, vernietigt alle voordelen die bitcoin met zich meebrengt. Als anderen te vertrouwen waren met ons geld, hadden we Bitcoin helemaal niet nodig gehad. En als niemand de verantwoordelijkheid van zelfbewaarneming op zich neemt, zal Bitcoin in beslag worden genomen, net als goud daarvoor.

De term "unhosted wallet" is dan ook een aanval op Bitcoin die we serieus moeten nemen, samen met de implicaties die een succesvol verbod met zich mee zou brengen. Het is een zeer ingenieuze en ondeugende aanval - subtiel maar effectief - die een nieuwe definitie geeft van wat een portemonnee is en zou moeten zijn.

Het feit dat iemand met deze zin op de proppen kwam, doet me denken dat de machthebbers beginnen te begrijpen wat Bitcoin is en hoe machtig het werkelijk is, en daarom zullen ze er alles aan doen om u gevoelloos, afhankelijk en geknecht te houden. "Ze willen meer voor zichzelf en minder voor ieder ander," om George Carlin te citeren. "Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die in staat zijn kritisch te denken. "2

0:00
/
Oorspronkelijke video door Lubomir Arsov, geremixt door The Outcome. Audio door George Carlin, uit zijn 2005 special Life is Worth Losing.

Vraag jezelf af: moet het illegaal zijn om 256 keer een munt op te gooien? Hoe zit het met wiskunde? Hoe zit het met bepaalde gedachten? Willen we echt leven in een wereld waarin het hebben van 12 woorden in je hoofd je vogelvrij maakt?

#ChangeTheCode

Een andere zin, een andere implicatie. De #ChangeTheCode-campagne is ingenieus; dat moet je ze nageven. Het impliceert dat de code van Bitcoin niet veranderd kan worden, wat niet minder waar is.

Bitcoin is vrije3 en open source software die is vrijgegeven onder de MIT-licentie4. Dat betekent dat iedereen de code kan veranderen, Greenpeace of niet, zonder om toestemming te hoeven vragen.

Staat u mij toe de licentie volledig over te nemen:

*Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.*

Iedereen is en was altijd vrij om de code van Bitcoin te veranderen. Het vrije en open-sourcekarakter van Bitcoin is de reden waarom we duizenden forks en klonen hebben, waaronder forks die implementeren wat de #ChangeTheCode-campagnevoerders voorstellen.5

Hoewel deze hele campagne om "de code te veranderen" in de eerste plaats niet serieus moet worden genomen, werpt de tactiek erachter enig licht op de motivatie van de aanvaller en op wat nog komen gaat. #ChangeTheCode werd gefinancierd door Chris Larsen, oprichter van Ripple, het bedrijf dat de shitcoin XRP creëerde. Dit soort shitcoins kan niet concurreren met Bitcoin op basis van verdienste, omdat ze onder andere geautoriseerd en gecentraliseerd zijn, en geen betrouwbaar monetair beleid hebben. Bijgevolg moeten ze hun toevlucht nemen tot lastercampagnes en het inhuren van reputatie-huurmoordenaars.

Het probleem met geld is dat alle vormen van geld met elkaar concurreren, direct of indirect. Alle geldsoorten concurreren om liquiditeit, geloofwaardigheid, aandacht, opgeslagen waarde, en nog veel meer. Daarom sturen de marketingafdelingen van vrijwel alle shitcoins fondsen om bitcoin op de een of andere manier af te wijzen of aan te vallen door te impliceren dat Bitcoin niet kan worden veranderd, dat het wordt gebruikt voor illegale activiteiten, of dat het te traag of verkwistend is.

Bitcoin is echter niet traag of verkwistend. Proof-of-work is waanzinnig efficiënt als je een monetair systeem wilt creëren dat vrij is van politiek en dat beveiligd is op een publieke en transparante manier. Als je zo'n systeem niet belangrijk vindt, zal het altijd verspillend lijken.

Dit brengt ons, toevallig, bij de volgende aanval.

"Proof of Stake"

Laten we één ding voorop stellen: er is geen bewijs, er is geen inzet,6 en het is in de verste verte niet te vergelijken met zijn naamgenoot, proof-of-work.

Ik heb in het verleden al uitgebreid over proof-of-work geschreven, dus om mezelf niet ad nauseam te herhalen, zal ik proberen het kort te houden: proof-of-work loste het probleem op van het vertellen van tijd in een gedecentraliseerd systeem, het probleem van willekeurige selectie, het probleem van eerlijke uitgifte, en het probleem van onvervalsbare kostbaarheid in de digitale wereld. Het brengt objectieve waarheid direct in een klodder gegevens, en daarom is het vertrouwensloos en betrouwbaar. De informatie "spreekt voor zichzelf", om Satoshi te citeren.7

Bewijs van inzet daarentegen heeft geen objectieve waarheid, geen objectieve tijd, geen willekeurige selectie, geen eerlijke uitgifte, geen externe kosten, geen operationele kosten, en centraliseert zich in de loop der tijd. Het is de perpetuum mobile machine onder de consensusmechanismen, wat wil zeggen dat het helemaal geen consensusmechanisme is. Het is verrot in zijn kern omdat het door en door op vertrouwen vertrouwt.

Proof-of-stake zou "vertrouw me nou maar, bro" moeten heten, en daar ligt het probleem, evenals de taalkundige truc: door het proof-of-stake te noemen, zou men kunnen denken dat het vergelijkbaar is met proof-of-work: "Ah, deze is net als de andere! Gewoon weer zo'n consensusmechanisme, net zo goed als Bitcoin's proof-of-work." Nee. Fout. Proof-of-stake is een verzinsel, en het zal onvermijdelijk leiden tot alle kwalen waar de verzinselwereld van het fiat monetaire systeem onder lijdt, zoals de diverse mislukkingen van deze systemen keer op keer laten zien.8

Conclusie

Woorden hebben betekenissen, en daarom moeten we ze verstandig en zorgvuldig kiezen. Bitcoin is geen verspilling.9 Bitcoin is geen closed source.4 Bitcoin wordt niet gecontroleerd door schimmige supercoders.10 Bitcoin is geen oorlog. Een ASIC is geen pistool. Bitcoin is eerder een Wittgensteins taalspel11 , waarbij woorden en kansen worden gebruikt om conflicten vreedzaam op te lossen.

Toewijzing volgt perceptie, net als overheidsbeleid. De perceptie wordt op haar beurt gevormd door ons begrip en de woorden die we gebruiken om tot dat begrip te komen en het te beschrijven.

In een wereld vol eufemismen en schaamteloze leugens is het op zichzelf al rebels om iets bij de juiste naam te noemen. Bitcoin gaat over vrijheid en zelfbeschikking, niet over het vragen om toestemming. Het gaat over onafhankelijkheid en controleerbare waarheid; extreem eigendom en verantwoordelijkheid; hoop12 en mensenrechten.13

De beste manier om slechte ideeën en slechte terminologie te bestrijden is met goede ideeën en goede terminologie. Daarom moeten we ons allemaal inspannen om dingen bij hun naam te noemen, proberen te begrijpen hoe ze in elkaar zitten en ze in eenvoudige bewoordingen aan anderen uitleggen.

Bitcoin is niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht lijkt. Het is gewoon heel vreemd, en daarom gaan alle metaforen die we gebruiken om het te beschrijven op een gegeven moment kapot. Zoals we gezien hebben, zijn portefeuilles, sleutels, adressen, munten en vele andere woorden die we gebruiken ontoereikend om echt uit te leggen wat er aan de hand is.

De verwarring die onvermijdelijk voortkomt uit dit misverstand wordt gebruikt en misbruikt door de tegenstanders van Bitcoin, of die nu behoren tot de kerk van het "fiat" of de cultus van de "crypto ". 14

Het is duidelijk dat "honeybadger er niets om geeft" als het gaat om de meeste van deze aanvallen. Bitcoin zal hoe dan ook door blijven marcheren, maar dat betekent niet dat we moeten toegeven aan de verschillende verhalen en framings die worden opgezet door degenen die willen controleren en onderdrukken (of degenen die snel geld willen verdienen). Bitcoin bestaat uit mensen, en het zijn individuele mensen die zullen lijden - hetzij onder kortzichtige regelgeving, economische repercussies, giftige slangenolie, of door een tapijt getrokken hersenschuddingen.

Bitcoin is een terugkeer naar gezond verstand, een terugkeer die hard nodig is in de krankzinnige wereld van QE oneindigheid en negatieve rentetarieven. De tragikomedie van ons huidige financiële systeem leest als de inleiding van een spelshow: "Wiens tekort is het eigenlijk? Een economie waarin alles verzonnen is en de punten er niet toe doen."

De punten in Bitcoin doen er wel toe, net als de woorden die we gebruiken om het te beschrijven. Bitcoin spreekt waarheidsgetrouw en precies, en wij moeten ernaar streven dat ook te zijn.


Voetnoten

 1. M. Goldstein (2014). Everyone’s a Scammer
 2. “De politici zijn er om je het idee te geven dat je keuzevrijheid hebt. Dat heb je niet. Je hebt geen keuze. Je hebt eigenaars. Zij bezitten jou. Zij bezitten alles. Ze bezitten al het belangrijke land. Ze bezitten en controleren de bedrijven. Ze hebben allang de Senaat, het Congres, de staatshuizen, de stadhuizen gekocht en betaald. Ze hebben de rechters in hun achterzak en ze bezitten alle grote mediabedrijven, dus ze controleren zo'n beetje al het nieuws en alle informatie die je te horen krijgt. Ze hebben je bij de ballen. Ze spenderen elk jaar miljarden dollars aan lobbyen. Lobbyen om te krijgen wat ze willen. Nou, we weten wat ze willen. Ze willen meer voor zichzelf en minder voor de rest, maar ik zal je vertellen wat ze niet willen. Ze willen geen bevolking die kritisch kan denken. Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die kritisch kunnen denken. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Dat helpt hen niet. Dat is tegen hun belangen.” —George Carlin
 3. What is Free Software? door Free Software Foundation
 4. Bitcoin is en was altijd al vrije en open-source software. Het is vrijgegeven onder de MIT-licentie. "Open source zijn betekent dat iedereen onafhankelijk de code kan bekijken. Als het closed source was, kon niemand de veiligheid verifiëren. Ik denk dat het essentieel is voor een programma van deze aard om open source te zijn." —Satoshi Nakamoto (2009)
 5. Drie historische forks die implementeren waar #ChangeTheCode voor pleit, zijn "Bitcoin Oil", "Bitcoin Stake" en "Bitcoin Interest". Zie deze BitcoinTalk-discussie uit 2018.
 6. Proof-of-stake lijdt aan het "niets op het spel" probleem. "Je verliest niets door je slecht te gedragen, je verliest niets door elke fork te tekenen, je stimulans is om overal te tekenen omdat het je niets kost."
 7. “Proof-of-work heeft de mooie eigenschap dat het kan worden doorgegeven via onvertrouwde tussenpersonen. We hoeven ons geen zorgen te maken over een chain of custody van communicatie. Het maakt niet uit wie je een langste keten vertelt, het bewijs van werk spreekt voor zichzelf.” —Satoshi Nakamoto (2010)
 8. Zie dergigi.com/pos om te begrijpen waarom proof-of-stake een gebrekkig consensus mechanisme is en altijd zal zijn.
 9. Parker Lewis (2019). Bitcoin Does Not Waste Energy
 10. Jonathan Bier (2021). The Blocksize War
 11. Allen Farrington (2020). Wittgenstein’s Money
 12. Michael Saylor, hope.com
 13. Alex Gladstein (2022), Check Your Financial Privilege. Zie ook deze compilatie van video's van het Oslo Freedom Forum 2022.
 14. Opgemerkt zij dat "crypto" de zoveelste taalkundige aanval is op Bitcoin, waardoor het lijkt alsof er vele andere projecten zijn die interessant, levensvatbaar, of vergelijkbaar zijn. Dit kan niet verder van de waarheid liggen. Vrijwel alle "crypto" is oplichterij. Het woord "crypto" laat ook de andere helft weg van wat Bitcoin laat werken, namelijk het "econ"-gedeelte. Immers, Bitcoin is een crypto-economisch systeem.

Gesprekken


Tenzij anders vermeld, is de inhoud van dit artikel gelicentieerd onder de CC BY-SA 4.0