,

,

  Dec 11, 2023

Bitcoin: Przyszłość pieniądza czy finansowe esperanto?

Esperanto było próbą stworzenia nowego języka, którego wszyscy na całym świecie mogliby się łatwo nauczyć, aby ze sobą rozmawiać, ale ostatecznie nie został on przyjęty. Czy Bitcoin podzieli podobny los?...

Read More

  Nov 11, 2023

Self-Defense and Freedom: The Debate on Firearm Ownership

An edited version of Torsten Heinrich's tweet about the dilemma remains of firearms....

Read More

  Oct 30, 2023

Bitcoin: Twoja suwerenność i wolność finansowa w epoce pełnej cyfryzacji

Zrozumienie działania systemów finansowych oraz ich roli w kształtowaniu procesów ekonomicznych, czy wręcz geopolitycznych nie jest proste. Wydaje się, że o pieniądzach wiemy wszystko, ale tak naprawdę nie wiemy nic....

Read More

  Aug 30, 2023

Bitcoin: Self-Sovereignty and Liberty in the Digital Age.

Bitcoin centres around cryptographic control, creating a paradigm of digital self-sovereignty, independent of authorities or legal systems. This provides a safeguard against the invasion of privacy and ensures the protection of individual freedom. Leon A. Wankum...

Read More