Κρυπτοκυριαρχία

Μόνο ο κώδικας είναι κυρίαρχος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. | Erik Cason

Κρυπτοκυριαρχία

Συγγραφέας: Erik Cason | Αρχική ημερομηνία: 03/02/19 | Μετάφραση: Nina | Cryptosovereignty

Η κυρίαρχη δύναμη της κρυπτογραφίας στην ψηφιακή εποχή

«[Δεν θα βρούμε λύση στα πολιτικά προβλήματα με την κρυπτογραφία] Ναι, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε μια σημαντική μάχη στην κούρσα των εξοπλισμών και να κερδίσουμε ένα νέο έδαφος ελευθερίας για αρκετά χρόνια. Οι κυβερνήσεις είναι καλές στο να κόβουν τα κεφάλια ενός κεντρικά ελεγχόμενου δικτύου όπως το Napster, αλλά τα καθαρά P2P (peer-to-peer) δίκτυα όπως το Gnutella* και το Tor* φαίνεται να αντέχουν».
–Satoshi Nakamoto

Αυτό είναι ένα από τα λίγα πολιτικά σχόλια που μας προσφέρει ο Satoshi Nakamoto, ο άγνωστος προγραμματιστής του Bitcoin. Αυτό το απόσπασμα του Satoshi φαίνεται να αναφέρεται σε ένα διάσημο πολιτικό απόσπασμα του Michel Foucault σχετικά με τη φύση της κυρίαρχης εξουσίας και τον τρόπο λειτουργίας της. Ακολουθεί το πλήρες απόσπασμα:

Ο κυρίαρχος, ο νόμος και η απαγόρευση διαμόρφωσαν ένα σύστημα αντιπροσώπευσης της εξουσίας το οποίο επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της επόμενης εποχής από τις θεωρίες του δικαίου: η πολιτική θεωρία δεν έπαψε ποτέ να έχει εμμονή με το πρόσωπο του κυρίαρχου. Τέτοιες θεωρίες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να ασχολούνται με το πρόβλημα της κυριαρχίας. Αυτό που χρειαζόμαστε, ωστόσο, είναι μια πολιτική φιλοσοφία που δεν στήνεται γύρω από το πρόβλημα της κυριαρχίας, ούτε, επομένως, γύρω από τα προβλήματα του δικαίου και της απαγόρευσης. Πρέπει να κόψουμε το κεφάλι του βασιλιά: στην πολιτική θεωρία αυτό πρέπει να γίνει ακόμη.

–Michel Foucault

Ο Satoshi είδε ότι οι cypherpunks είχαν μια πολιτική φιλοσοφία που είχε τις ρίζες της στον αναρχισμό και δεν βασιζόταν στην παραδοσιακή κυριαρχία, το νόμο ή την απαγόρευση για τη δημιουργία συστημάτων εξουσίας. Αντ' αυτού, οι cypherpunks έγραφαν κώδικα, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφία και κατασκεύαζαν συστήματα που δεν χρειάζονταν την ίδια φυσική δύναμη ή τις ίδιες άδειες που χρειάζεται όλο το σύγχρονο δίκαιο για να ολοκληρώσουν τη δύναμη των νομικών τους συστημάτων. Με την απαλλοτρίωση των κρυπτογραφικών εργαλείων από άκρως περιζήτητα στρατιωτικά μυστικά και εργαλεία πολέμου, και τη μετατροπή τους σε εργαλεία προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, οι cypherpunks εισήγαγαν στον κόσμο μια νέα μορφή κυριαρχίας: Την Κρυπτοκυριαρχία.

Η κρυπτοκυριαρχία είναι η εκπλήρωση των όσων γράφτηκαν στη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Κυβερνοχώρου πριν από είκοσι και πλέον χρόνια:

«Εσείς [οι κυβερνήσεις] δεν έχετε καμία κυριαρχία εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε. Δεν έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση, ούτε είναι πιθανό να έχουμε... Δηλώνω ότι ο παγκόσμιος κοινωνικός χώρος που οικοδομούμε είναι φυσικά ανεξάρτητος από τις τυραννίες που προσπαθείτε να μας επιβάλλετε. Δεν έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να μας εξουσιάζετε ούτε διαθέτετε μεθόδους επιβολής που έχουμε αληθινό λόγο να φοβόμαστε».

— John Perry Barlow, A Declaration of Independence of Cyberspace

Η κρυπτοκυριαρχία είναι η προσωπική εξουσία, η οικονομική ελευθερία και η πολιτική πρακτική που υπάρχουν στο bitcoin άμεσα, στα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία γενικά και στο διαδίκτυο ευρέως. Είναι η δύναμη κάθε ανθρώπου - ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής του, την οικονομική του τάξη, ή το δόγμα της πίστης του - να επιλέξει να τοποθετήσει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά του δικαιώματα σε μια νέα ψηφιακή κοινή περιουσία που είναι σεβαστή και πέρα από τη δύναμη οποιασδήποτε και όλων των κυβερνήσεων μαζί, να την παραβιάσουν.

Μόνο ο κώδικας είναι κυρίαρχος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση.

«Αν οι επαναστάσεις και οι εξεγέρσεις αντιστοιχούν στη συντακτική εξουσία*, δηλαδή σε μια βία που εγκαθιδρύει και συγκροτεί το νέο νόμο, για να σκεφτούμε μια εξαθλιωμένη εξουσία πρέπει να φανταστούμε εντελώς άλλες στρατηγικές, ο ορισμός των οποίων είναι καθήκον της επερχόμενης πολιτικής. Μια εξουσία που μόλις ανατράπηκε από τη βία θα ξανασηκωθεί με άλλη μορφή, στην αδιάκοπη, αναπόφευκτη διαλεκτική ανάμεσα στη συντακτική και τη συγκροτημένη εξουσία, τη βία που δημιουργεί το νόμο και τη βία που τον συντηρεί».

Giorgio Agamben

Εφαρμόζοντας μια εντελώς διαφορετική στρατηγική «νόμου», η οποία εγκαταλείπει πλήρως την εξουσία, την απαγόρευση και, κυρίως, τη βία, η κρυπτογραφία δημιουργεί μια εντελώς νέα μορφή κοινωνικού συμβολαίου μέσω της κρυπτοκυριαρχίας. Η κρυπτογραφία αντιστρέφει την ρήση της κυρίαρχης εξουσίας, όπως εικάζεται στο De Cive του Hobbs*: «Auctoritas, non veritas facit legem [η εξουσία, όχι η αλήθεια κάνει τη νομιμότητα]» σε «Veritas, non auctoritas facit legem [η αλήθεια, όχι η εξουσία κάνει τη νομιμότητα]». Αρνούμενοι την δύναμη της εξουσίας, με αντάλλαγμα να έχει η αλήθεια τη νομιμοποίηση μέσω της κρυπτογραφίας· γεννιέται ένα νέο σύστημα εξουσίας.

«Η παράδοση των καταπιεσμένων μας διδάσκει ότι η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην οποία ζούμε είναι ο κανόνας. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια αντίληψη της ιστορίας που να ανταποκρίνεται σε αυτό. Τότε θα γίνει σαφές ότι το καθήκον που έχουμε μπροστά μας είναι η εισαγωγή μιας πραγματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· και έτσι θα βελτιωθεί η θέση μας στον αγώνα ενάντια στο φασισμό».

— Walter Benjamin, On the Concept of History

Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου και οι πρώτοι πολίτες του διαδικτύου αναγνωρίζουμε τη θέση μας στον αγώνα ενάντια στον παγκόσμιο φασισμό και τη διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία ζούμε. Καταλαβαίνουμε την ιστορία όσων άγγιξαν τον πάτο και την «έκτακτη ανάγκη» που πάντα δικαιολογεί την οικονομική απαλλοτρίωση του Άλλου, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τελικά τη βιολογική εκκαθάριση.

Καταλαβαίνουμε ότι σε έναν κόσμο που έχει χαθεί από τη διαφθορά και τη φιλαργυρία των πολιτικών και των κερδοσκόπων, το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε είναι η οικονομική μας δύναμη. Η ικανότητα να επιλέγουμε να κατανέμουμε τον πλούτο μας στα κοινά της κρυπτογραφίας είναι η πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης - μόνο αυτή μπορεί να σπάσει ολόκληρο το διεστραμμένο σύστημα διεφθαρμένης εξουσίας που ονομάζουμε νόμο. Μόνο σε ένα σύστημα ολοκληρωτικού οικονομικού και κοινωνικού ελέγχου θα μπορούσε να γίνει επαναστατική πράξη η ανάκτηση του ελέγχου του πλούτου και της ιδιωτικής ζωής του καθενός.        

Καταλαβαίνουμε ότι με τη στέρηση του κράτους και των τραπεζικών συμμάχων του από το αίμα τους - τον έλεγχο του χρήματος και την εξουσία του βλέμματος - εισάγουμε την πραγματικήκατάσταση έκτακτης ανάγκης· τη γενική απεργία στο αιματοβαμμένο τους χρήμα που ονομάζεται fiat. Αυτή είναι μια αντίληψη της ιστορίας που κατανοεί ότι οι μεγαλύτερες ληστείες που έγιναν ποτέ έγιναν κάτω από τα άγρυπνα μάτια του κράτους και τα ρόπαλα των υποτακτικών του. Αρνούμενοι να συμμετάσχουμε στο αηδιαστικό διεφθαρμένο σύστημα του πλαστικού χρήματος, της σπασμένης δικαιοσύνης και της κοινωνικής παρακολούθησης· και επιλέγοντας να τοποθετήσουμε τον πλούτο μας σε κρυπτοσυστήματα πέρα από τη δύναμή τους· μάθαμε ότι η πιο ισχυρή μορφή πολιτικής δύναμης είναι η οικονομική δύναμη.

Ο στόχος της κρυπτογραφίας δεν είναι να δημιουργήσει μια νέα μορφή κυριαρχίας, νόμου και απαγόρευσης, μόνο και μόνο για να περάσουμε μέσα από μια άλλη ταλάντωση βίας που καταστρέφει το νόμο και δημιουργεί νέους νόμους. Ο στόχος είναι να απεμπλακούμε ριζικά από τις παραδοσιακές μορφές κυριαρχικής εξουσίας, δικαίου και της βίας που πρέπει πάντα να περιέχουν, προκειμένου να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο και πιο ταιριαστό για την εποχή μας. Με την κρυπτογραφία η κυρίαρχη απόφαση γίνεται επιλογή των ατόμων και μόνο. Ο κώδικας εγγυάται και διαβεβαιώνει τον εαυτό του μέσω κρυπτογραφικών αποδείξεων, γεγονός που από μόνο του τον καθιστά κυρίαρχο.

Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.

«Ακριβώς όπως σε όλες τις σφαίρες ο Θεός αντιτίθεται στον μύθο, έτσι και η μυθική βία αντιμετωπίζεται από το θείο. Και η τελευταία αποτελεί τον αντίποδά της από κάθε άποψη. Αν η μυθική βία νομοθετεί, η θεία βία καταστρέφει τους νόμους· αν η πρώτη θέτει όρια, η δεύτερη τα καταστρέφει χωρίς όρια· αν η μυθική βία φέρνει ταυτόχρονα ενοχή και τιμωρία, η θεία δύναμη μόνο εξιλεώνει· αν η πρώτη απειλεί, η δεύτερη χτυπά· αν η πρώτη είναι αιματηρή, η δεύτερη είναι θανατηφόρα χωρίς να χύνει αίμα».

— Walter Benjamin, Critique of Violence

Εξοβελίζοντας τη δύναμη της φυσικής βίας από το να έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συμβατική επιβολή του «νόμου» εντός των συστημάτων blockchain, η κρυπτογραφία αποδεσμεύεται πλήρως από τις παραδοσιακές μορφές κυριαρχίας, νόμου και απαγόρευσης. Η κρυπτογραφία δημιουργεί μια νέα, πρωτότυπη μορφή κυριαρχίας μέσω κρυπτογραφικών συστημάτων, τα οποία δεν χρειάζονται καμία μορφή φυσικής δύναμης για την υποστήριξή τους - μόνο τον κώδικα και μόνο αυτόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παραδοσιακά συστήματα κυριαρχικής εξουσίας να διαλύονται έναντι της κρυπτογραφίας, καθώς δεν μπορούν να βρουν μια βάση από την οποία να μπορούν να ασκήσουν τη φυσική τους εξουσία.

Η κρυπτοκυριαρχία είναι η νέα ικανότητα κάθε ανθρώπου να επιλέξει να θέσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική του δύναμη σε μια νέα κρύπτο-κοινοπολιτεία, όπου οι κανόνες του συστήματος δεν μπορούν ποτέ να παραβιαστούν ή να καταστρατηγηθούν, σε αντίθεση με όλες τις μορφές σύγχρονου κυρίαρχου δικαίου. Η κρυπτοκυριαρχία είναι η νεοσύστατη πολιτική δύναμη που έχει ο κάθε άνθρωπος να αρνείται τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις των κρατικών εξουσιών και να επιλέγει να εγκαταλείψει αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα για να δημιουργήσουν από κοινού κάτι καλύτερο χρησιμοποιώντας την κρυπτοκυριαρχία.

«Μια μέρα η ανθρωπότητα θα παίξει με το δίκαιο όπως τα παιδιά παίζουν με τα αχρησιμοποίητα αντικείμενα, όχι για να τα επαναφέρουν στην κανονική τους χρήση, αλλά για να τα απελευθερώσουν οριστικά από αυτήν».

— Giorgio Agamben, State of Exception


Μετάφραση & επιμέλεια: Nina_hodl

* Οι παραπομπές είναι δικές μου.


Για την καλύτερη κατανόηση του κινήματος των Cypherpunks μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την μικρή σειρά ντοκιμαντέρ Cypherpunks write code https://www.youtube.com/watch?v=YWh6Yzr12iQ&list=PLBuns9Evn1w-T2RwqMhUnTZbTTe-M-g42


Αξία της ανταλλαγής αξίας (μπορείτε να δώσετε συμβουλές στη Nina.Hodl μέσω Bitcoin Lightning): enoughporch99@walletofsatoshi.com